(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ BHXH
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/09/2019 - 16 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 27/09/2019 - 10 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi đang là công an viên của xã. Đang được đơn vị đóng BHXH bắt buộc. Vậy tôi không muốn tham gia có được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 08/10/2019 - 07 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

       Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 12/2010/TT-BCA:“Điều 13. Các chức danh của Công an xã và bố trí Công an xã

       Căn cứ vào quy định của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và quyết định cụ thể số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên của từng xã, từng thôn, bản.”

        Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

        Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ BHXH
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi đang là công an viên của xã. Đang được đơn vị đóng BHXH bắt buộc. Vậy tôi không muốn tham gia có được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi đang là công an viên của xã. Đang được đơn vị đóng BHXH bắt buộc. Vậy tôi không muốn tham gia có được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: