(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tách thửa đất
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/09/2019 - 21 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 13/09/2019 - 10 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 02 thửa đất: thửa đất thứ 1 giáp với đường nhựa, thửa đất thứ 2 liền kề thửa đất thứ nhất (phía sau thửa thứ 1). Khi tôi lập bản vẽ tổng mặt bằng thì Phòng kinh tế hạ tầng trả hồ sơ với lý do thửa đất thứ 2 không giáp với đường và yêu cầu tôi phải xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện tách thửa.

Kính hỏi Sở Xây dựng việc yêu cầu đó có đúng không? Vì tôi nghỉ tôi đâu cần phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu nối vào đường giao thông hiện hữu nữa vì thửa đất thứ 1 giáp đường cũng là thửa đất của tôi mà. Rất mong Sở xây dựng sớm trả lời. Tôi chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 18/09/2019 - 08 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 1313/HD-SXD ngày 06/6/2019 về hướng dẫn chi tiết một số nội dung theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Hướng dẫn số 2349/HD-SXD ngày 05/9/2019 hướng dẫn các bước thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo hình thức chỉ định chủ đầu tư.

2. Thực hiện tách thửa có hình thành mới đường giao thông thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND.

3. Thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tách thửa đất
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có 02 thửa đất: thửa đất thứ 1 giáp với đường nhựa, thửa đất thứ 2 liền kề thửa đất thứ nhất (phía sau thửa thứ 1). Khi tôi lập bản vẽ tổng mặt bằng thì Phòng kinh tế hạ tầng trả hồ sơ với lý do thửa đất thứ 2 không giáp với đường và yêu cầu tôi phải xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện tách thửa.

Kính hỏi Sở Xây dựng việc yêu cầu đó có đúng không? Vì tôi nghỉ tôi đâu cần phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu nối vào đường giao thông hiện hữu nữa vì thửa đất thứ 1 giáp đường cũng là thửa đất của tôi mà. Rất mong Sở xây dựng sớm trả lời. Tôi chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 02 thửa đất: thửa đất thứ 1 giáp với đường nhựa, thửa đất thứ 2 liền kề thửa đất thứ nhất (phía sau thửa thứ 1). Khi tôi lập bản vẽ tổng mặt bằng thì Phòng kinh tế hạ tầng trả hồ sơ với lý do thửa đất thứ 2 không giáp với đường và yêu cầu tôi phải xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện tách thửa.

Kính hỏi Sở Xây dựng việc yêu cầu đó có đúng không? Vì tôi nghỉ tôi đâu cần phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu nối vào đường giao thông hiện hữu nữa vì thửa đất thứ 1 giáp đường cũng là thửa đất của tôi mà. Rất mong Sở xây dựng sớm trả lời. Tôi chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: