(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về Thủ tục hành chính
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/09/2019 - 00 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 10/09/2019 - 08 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Thủ tục đăng ký kết hôn một số nơi yêu cầu đem về cho trưởng ấp nơi cư trú xác nhận độ thân để làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc đăng ký kết hôn mà bộ TTHC không yêu cầu. như vậy có đúng hay không?

Xin được cơ quan, nhà nước giải thích để người dân được hiểu rỏ hơn, xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 18/09/2019 - 09 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đối với thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Thủ tục đăng ký kết hôn anh, chị có thể tham khảo tại website: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ hoặc xem trực tiếp các thủ tục trên đã được niêm yết công khai tại UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.

Theo quy định Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch) thì thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là UBND cấp xã nơi thường trú của công dân Việt Nam; Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Thẩm quyền đăng ký kết hôn trong nước là UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam nữ. Về vấn đề một số nơi khi anh, chị đăng ký làm các thủ tục trên yêu cầu mang về cho trưởng ấp nơi cư trú xác nhận độc thân là không đúng. Các văn bản pháp luật liên quan và bộ thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh hoàn toàn không quy định, yêu cầu người dân phải thực hiện xác nhận độc thân ở ấp trước khi đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc đăng ký kết hôn.       

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về Thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Thủ tục đăng ký kết hôn một số nơi yêu cầu đem về cho trưởng ấp nơi cư trú xác nhận độ thân để làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc đăng ký kết hôn mà bộ TTHC không yêu cầu. như vậy có đúng hay không?

Xin được cơ quan, nhà nước giải thích để người dân được hiểu rỏ hơn, xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Thủ tục đăng ký kết hôn một số nơi yêu cầu đem về cho trưởng ấp nơi cư trú xác nhận độ thân để làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc đăng ký kết hôn mà bộ TTHC không yêu cầu. như vậy có đúng hay không?

Xin được cơ quan, nhà nước giải thích để người dân được hiểu rỏ hơn, xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: