(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi sở nội vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 23/05/2014 - 11 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 23/05/2014 - 17 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

xin chào chương trình "Hỏi đáp trực tuyến"

Chương trình cho tôi được hỏi với nội dung sau:

1. Tôi là sinh viên tạo nguồn của tỉnh được cho đào tào TCLLCT và TCV từ năm 2008 đến năm 2010. Tháng 3 năm 2010 tôi được đưa về công tác tại 1 xã biên giới, phụ trách lĩnh vực văn phòng - thống kê (được đóng BHXH bắt buộc được 1 năm tính đến tháng 3/2011). Ngày 01 Tháng 3 năm 2011 (sau 1 năm về địa phương) tôi được tuyển dụng vào công chức xã với chức danh văn phòng - thống kê. Tôi phải thực hiện thời gian tập sự là 12 tháng, như vậy có đúng không. (vì tôi tìm hiểu theo thông tư 13/2010 thì nếu đã có thời gian đóng HBXH được 01 năm thì không phải thuwcjhieenj tập sự).

2. Từ năm 2006 đến năm 2008 tôi có tham gia đội trí thức trẻ tình nguyện tại một tỉnh khác (có giấy chứng nhận). Sau đó tôi thực hiện sinh viên tạo nguồn như đã nói ở trên. THời gian được tuyển công hcuwcs là 01/3/2011 (1). Năm 2012 tôi được UBND huyện tặng giấy khen, năm 2013 tôi được UBND huyện Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Vậy tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn hay không? Nếu được thì bắt đầu từ thời gian nào. (Vì tôi đã làm thủ tục để nâng bậc từ 2.34 lên 2.67 bắt đầu từ 01/3/2014 gửi PNV nhưng phòng nội vụ trả lời rằng: Phải chờ đến năm sau (2015) mới làm truy lại của năm 2014 chứ không thể làm trước được.

Rất mong Sở nội vụ trả lời cho tôi được rõ.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các anh, chị thực hiện chương trình và trả lời câu hỏi này của tôi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/06/2014 - 07 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, theo nội dung câu hỏi của bạn Sở Nội vụ xin trả lời như sau :

1.Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Công chức cấp xã không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 2c, Điều 5, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì “thời gian tập sự của công chức cấp xã là 12 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương”.

Việc quy định về miễn chế độ tập sự đối với công chức cấp xã thực hiện theo Điều 18 của Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức, xã, phường, thị trấn. Hiệu lực thi hành của Thông tư này từ ngày 15/12/2012.

Do đó, thời điểm anh/chị được tuyển dụng là ngày 01/3/2011 vẫn chưa có quy định về miễn tập sự đối với công chức cấp xã.

2.Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được quy định tại Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn  là “người lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng ...”

Ví dụ: Đơn vị xét nâng bậc lương trước thời hạn cho năm 2014 thì tính đến ngày 31/12/2014, người lập thành tích phải còn thiếu 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp của anh/chị vừa được nâng bậc lương từ 01/3/2014, do đó tính đến năm 31/12/2014, anh/chị còn thiếu 2 năm 2 tháng 1 ngày để được nâng bậc lương thường xuyên. Vì vậy, anh/chị không thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương  trước thời hạn của năm 2014. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ (Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ 066.3824492)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi sở nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

xin chào chương trình "Hỏi đáp trực tuyến"

Chương trình cho tôi được hỏi với nội dung sau:

1. Tôi là sinh viên tạo nguồn của tỉnh được cho đào tào TCLLCT và TCV từ năm 2008 đến năm 2010. Tháng 3 năm 2010 tôi được đưa về công tác tại 1 xã biên giới, phụ trách lĩnh vực văn phòng - thống kê (được đóng BHXH bắt buộc được 1 năm tính đến tháng 3/2011). Ngày 01 Tháng 3 năm 2011 (sau 1 năm về địa phương) tôi được tuyển dụng vào công chức xã với chức danh văn phòng - thống kê. Tôi phải thực hiện thời gian tập sự là 12 tháng, như vậy có đúng không. (vì tôi tìm hiểu theo thông tư 13/2010 thì nếu đã có thời gian đóng HBXH được 01 năm thì không phải thuwcjhieenj tập sự).

2. Từ năm 2006 đến năm 2008 tôi có tham gia đội trí thức trẻ tình nguyện tại một tỉnh khác (có giấy chứng nhận). Sau đó tôi thực hiện sinh viên tạo nguồn như đã nói ở trên. THời gian được tuyển công hcuwcs là 01/3/2011 (1). Năm 2012 tôi được UBND huyện tặng giấy khen, năm 2013 tôi được UBND huyện Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Vậy tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn hay không? Nếu được thì bắt đầu từ thời gian nào. (Vì tôi đã làm thủ tục để nâng bậc từ 2.34 lên 2.67 bắt đầu từ 01/3/2014 gửi PNV nhưng phòng nội vụ trả lời rằng: Phải chờ đến năm sau (2015) mới làm truy lại của năm 2014 chứ không thể làm trước được.

Rất mong Sở nội vụ trả lời cho tôi được rõ.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các anh, chị thực hiện chương trình và trả lời câu hỏi này của tôi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin chào chương trình "Hỏi đáp trực tuyến"

Chương trình cho tôi được hỏi với nội dung sau:

1. Tôi là sinh viên tạo nguồn của tỉnh được cho đào tào TCLLCT và TCV từ năm 2008 đến năm 2010. Tháng 3 năm 2010 tôi được đưa về công tác tại 1 xã biên giới, phụ trách lĩnh vực văn phòng - thống kê (được đóng BHXH bắt buộc được 1 năm tính đến tháng 3/2011). Ngày 01 Tháng 3 năm 2011 (sau 1 năm về địa phương) tôi được tuyển dụng vào công chức xã với chức danh văn phòng - thống kê. Tôi phải thực hiện thời gian tập sự là 12 tháng, như vậy có đúng không. (vì tôi tìm hiểu theo thông tư 13/2010 thì nếu đã có thời gian đóng HBXH được 01 năm thì không phải thuwcjhieenj tập sự).

2. Từ năm 2006 đến năm 2008 tôi có tham gia đội trí thức trẻ tình nguyện tại một tỉnh khác (có giấy chứng nhận). Sau đó tôi thực hiện sinh viên tạo nguồn như đã nói ở trên. THời gian được tuyển công hcuwcs là 01/3/2011 (1). Năm 2012 tôi được UBND huyện tặng giấy khen, năm 2013 tôi được UBND huyện Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Vậy tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn hay không? Nếu được thì bắt đầu từ thời gian nào. (Vì tôi đã làm thủ tục để nâng bậc từ 2.34 lên 2.67 bắt đầu từ 01/3/2014 gửi PNV nhưng phòng nội vụ trả lời rằng: Phải chờ đến năm sau (2015) mới làm truy lại của năm 2014 chứ không thể làm trước được.

Rất mong Sở nội vụ trả lời cho tôi được rõ.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các anh, chị thực hiện chương trình và trả lời câu hỏi này của tôi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: