(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHẤP HÀNH PHẠT TIỀN
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tân châu
Ngày hỏi: 21/02/2019 - 14 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 21/02/2019 - 14 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

 Cá nhân tôi là một người sản xuất, kinh danh thực phẩm ở huyện tân châu., Tôi luôn chấp hành theo quy định của chính quyền, vi phạm và bị nhắc nhở là tôi chấp hành đóng phạt đầy đủ. Nhưng tôi thấ vô cùng bức xúc khi có người không chấp hành vẫn không bị xử lý mặc dù đã bị sở y tế ra quyết định xử phạt, nếu tôi không vô tình nghe thấy câu chuyện của một số người tại quán cà phê về câu chuyện cơ sở sản xuất nước của ông Tấn trước cửa bệnh viện huyện không đóng phạt mặc dù đã ra quyết định mà vẫn không sao thì tôi cũng không biết là không đóng thì cũng không sao? Tôi muốn hỏi là có phải không đóng phạt thì cũng không sao không? Nếu như vậy thì có bất công cho tôi, một người kinh danh chân chín mà lại bị thiệt thòi như vậy


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 26/02/2019 - 15 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua kiểm tra, nội dung phản ánh của công dân, trường hợp cơ sở sản xuất nước của ông Tấn là do Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt. Vì vậy UBND huyện Tân Châu đề nghị đơn vị quản lý Cổng hỏi đáp trực tuyến chuyển nội dung câu hỏi của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời cho công dân.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHẤP HÀNH PHẠT TIỀN
 Nội dung câu hỏi:

 Cá nhân tôi là một người sản xuất, kinh danh thực phẩm ở huyện tân châu., Tôi luôn chấp hành theo quy định của chính quyền, vi phạm và bị nhắc nhở là tôi chấp hành đóng phạt đầy đủ. Nhưng tôi thấ vô cùng bức xúc khi có người không chấp hành vẫn không bị xử lý mặc dù đã bị sở y tế ra quyết định xử phạt, nếu tôi không vô tình nghe thấy câu chuyện của một số người tại quán cà phê về câu chuyện cơ sở sản xuất nước của ông Tấn trước cửa bệnh viện huyện không đóng phạt mặc dù đã ra quyết định mà vẫn không sao thì tôi cũng không biết là không đóng thì cũng không sao? Tôi muốn hỏi là có phải không đóng phạt thì cũng không sao không? Nếu như vậy thì có bất công cho tôi, một người kinh danh chân chín mà lại bị thiệt thòi như vậy

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Cá nhân tôi là một người sản xuất, kinh danh thực phẩm ở huyện tân châu., Tôi luôn chấp hành theo quy định của chính quyền, vi phạm và bị nhắc nhở là tôi chấp hành đóng phạt đầy đủ. Nhưng tôi thấ vô cùng bức xúc khi có người không chấp hành vẫn không bị xử lý mặc dù đã bị sở y tế ra quyết định xử phạt, nếu tôi không vô tình nghe thấy câu chuyện của một số người tại quán cà phê về câu chuyện cơ sở sản xuất nước của ông Tấn trước cửa bệnh viện huyện không đóng phạt mặc dù đã ra quyết định mà vẫn không sao thì tôi cũng không biết là không đóng thì cũng không sao? Tôi muốn hỏi là có phải không đóng phạt thì cũng không sao không? Nếu như vậy thì có bất công cho tôi, một người kinh danh chân chín mà lại bị thiệt thòi như vậy

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: