(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải đáp thắc mắc
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 20/02/2019 - 14 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 21/02/2019 - 14 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Tại trung tâm y tế huyện Châu Thành tôi thấy có vấn đề bất cập như sau:

Vấn đề tài chính kế toán: Nhằm tạo điều kiện cải thiện cho Bác sĩ làm việc tại tỉnh. UBND Tỉnh có hỗ trợ tiền THU HÚT BÁC SĨ hằng tháng. Nhưng tại TTYT huyện Châu Thành luôn xảy ra tình trạng trễ từ 2-3 tháng, điều này diễn ra nhiều lần, nhiều năm nay, giống như một thói quen.

Đặc biệt theo tôi được biết, trước tết nguyên đán 2019 tất cả các bác sĩ ở các huyện, thị khác đều đã được nhận tiền ưu đãi 2 tháng để sử dụng tết. Như vậy có nghĩa là tiền đã được UBND Tỉnh gửi về đơn vị. Nhưng hiện tại đến ngày hôm nay bác sĩ tại TTYT Châu thành vẫn chưa được nhận. Và trước tết tây 2019 cũng trễ 3 tháng trong khi các đơn vị khác đều đã cấp đủ và đúng thời gian. Vậy thử hỏi phòng kế toán tại TTYT Châu Thành đã làm gì để xảy ra tình trạng như vậy kéo dài và lập lại nhiều lần như vậy??. Còn đâu là chế độ của nhà nước hỗ trợ kịp thời hàng tháng cho Bác Sĩ?? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 27/02/2019 - 10 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện đã có Văn bản giao Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, báo cáo những nội dung trong phản ánh trên Cổng thông tin điện tử. Nếu thời gian qua có tồn tại những vấn đề phản ánh, từ nguyên nhân chủ quan phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục ngay./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải đáp thắc mắc
 Nội dung câu hỏi:

Tại trung tâm y tế huyện Châu Thành tôi thấy có vấn đề bất cập như sau:

Vấn đề tài chính kế toán: Nhằm tạo điều kiện cải thiện cho Bác sĩ làm việc tại tỉnh. UBND Tỉnh có hỗ trợ tiền THU HÚT BÁC SĨ hằng tháng. Nhưng tại TTYT huyện Châu Thành luôn xảy ra tình trạng trễ từ 2-3 tháng, điều này diễn ra nhiều lần, nhiều năm nay, giống như một thói quen.

Đặc biệt theo tôi được biết, trước tết nguyên đán 2019 tất cả các bác sĩ ở các huyện, thị khác đều đã được nhận tiền ưu đãi 2 tháng để sử dụng tết. Như vậy có nghĩa là tiền đã được UBND Tỉnh gửi về đơn vị. Nhưng hiện tại đến ngày hôm nay bác sĩ tại TTYT Châu thành vẫn chưa được nhận. Và trước tết tây 2019 cũng trễ 3 tháng trong khi các đơn vị khác đều đã cấp đủ và đúng thời gian. Vậy thử hỏi phòng kế toán tại TTYT Châu Thành đã làm gì để xảy ra tình trạng như vậy kéo dài và lập lại nhiều lần như vậy??. Còn đâu là chế độ của nhà nước hỗ trợ kịp thời hàng tháng cho Bác Sĩ?? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tại trung tâm y tế huyện Châu Thành tôi thấy có vấn đề bất cập như sau:

Vấn đề tài chính kế toán: Nhằm tạo điều kiện cải thiện cho Bác sĩ làm việc tại tỉnh. UBND Tỉnh có hỗ trợ tiền THU HÚT BÁC SĨ hằng tháng. Nhưng tại TTYT huyện Châu Thành luôn xảy ra tình trạng trễ từ 2-3 tháng, điều này diễn ra nhiều lần, nhiều năm nay, giống như một thói quen.

Đặc biệt theo tôi được biết, trước tết nguyên đán 2019 tất cả các bác sĩ ở các huyện, thị khác đều đã được nhận tiền ưu đãi 2 tháng để sử dụng tết. Như vậy có nghĩa là tiền đã được UBND Tỉnh gửi về đơn vị. Nhưng hiện tại đến ngày hôm nay bác sĩ tại TTYT Châu thành vẫn chưa được nhận. Và trước tết tây 2019 cũng trễ 3 tháng trong khi các đơn vị khác đều đã cấp đủ và đúng thời gian. Vậy thử hỏi phòng kế toán tại TTYT Châu Thành đã làm gì để xảy ra tình trạng như vậy kéo dài và lập lại nhiều lần như vậy??. Còn đâu là chế độ của nhà nước hỗ trợ kịp thời hàng tháng cho Bác Sĩ?? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: