(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND thành phố Tây Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/12/2018 - 15 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 25/12/2018 - 09 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đến UBND phường 4 thành phố Tây Ninh để làm thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán xe máy, nhưng công chức Tư pháp ở đây không chịu làm cho tôi vì tôi không có hộ khẩu thường trú tại phường 4  công chức ở đây giải thích phải có hộ khẩu ở Thành phố Tây Ninh mới làm được nên nhất quyết không làm hợp đồng mua bán xe của tôi với người mua xe rồi chỉ tôi ra Văn phòng Công chứng, huyện Hòa Thành để làm.... Tôi có phản ánh tại sao việc chứng thực hợp đồng mua bán xe máy thì làm ở đâu không được mà phải đòi hộ khẩu công chức trả lời ở đây là như vậy ở chổ nào làm cho anh đến đó làm và nơi đó chịu trách nhiệm. Cho tôi hỏi là UBND phường 4 thành phố Tây Ninh làm như vậy là đúng hay sai? Tại sao việc công chứng, chứng thực là quyền của người dân được lựa chọn và thị trấn Hòa Thành làm được tại sao UBND phường 4 lại không làm được như vậy là gây phiền hà cho người thực hiện thủ tục này nói chung và chính bản thân tôi nói riêng. Kinh đề nghị UBND thành phố Tây Ninh cho kiểm tra và trả lời cho tôi biết là UBND phường 4 làm như vậy đúng hay sai nếu sai thì kính đề nghị chấn chỉnh ngay việc làm này. Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 03/01/2019 - 09 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố đã chỉ đạo Phòng Nội vụ kiểm tra, xác minh vụ việc. Qua đó, vụ việc công chức Tư pháp tại Bộ phận Một cửa của UBND phường IV chưa nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật, chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi từ chối chứng thực hợp đồng mua bán xe máy của công dân. UBND Thành phố đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường IV tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm hạn chế  sai sót, nâng cao năng lực công chức nhằm phục vụ người dân được tốt hơn.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND thành phố Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có đến UBND phường 4 thành phố Tây Ninh để làm thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán xe máy, nhưng công chức Tư pháp ở đây không chịu làm cho tôi vì tôi không có hộ khẩu thường trú tại phường 4  công chức ở đây giải thích phải có hộ khẩu ở Thành phố Tây Ninh mới làm được nên nhất quyết không làm hợp đồng mua bán xe của tôi với người mua xe rồi chỉ tôi ra Văn phòng Công chứng, huyện Hòa Thành để làm.... Tôi có phản ánh tại sao việc chứng thực hợp đồng mua bán xe máy thì làm ở đâu không được mà phải đòi hộ khẩu công chức trả lời ở đây là như vậy ở chổ nào làm cho anh đến đó làm và nơi đó chịu trách nhiệm. Cho tôi hỏi là UBND phường 4 thành phố Tây Ninh làm như vậy là đúng hay sai? Tại sao việc công chứng, chứng thực là quyền của người dân được lựa chọn và thị trấn Hòa Thành làm được tại sao UBND phường 4 lại không làm được như vậy là gây phiền hà cho người thực hiện thủ tục này nói chung và chính bản thân tôi nói riêng. Kinh đề nghị UBND thành phố Tây Ninh cho kiểm tra và trả lời cho tôi biết là UBND phường 4 làm như vậy đúng hay sai nếu sai thì kính đề nghị chấn chỉnh ngay việc làm này. Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đến UBND phường 4 thành phố Tây Ninh để làm thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán xe máy, nhưng công chức Tư pháp ở đây không chịu làm cho tôi vì tôi không có hộ khẩu thường trú tại phường 4  công chức ở đây giải thích phải có hộ khẩu ở Thành phố Tây Ninh mới làm được nên nhất quyết không làm hợp đồng mua bán xe của tôi với người mua xe rồi chỉ tôi ra Văn phòng Công chứng, huyện Hòa Thành để làm.... Tôi có phản ánh tại sao việc chứng thực hợp đồng mua bán xe máy thì làm ở đâu không được mà phải đòi hộ khẩu công chức trả lời ở đây là như vậy ở chổ nào làm cho anh đến đó làm và nơi đó chịu trách nhiệm. Cho tôi hỏi là UBND phường 4 thành phố Tây Ninh làm như vậy là đúng hay sai? Tại sao việc công chứng, chứng thực là quyền của người dân được lựa chọn và thị trấn Hòa Thành làm được tại sao UBND phường 4 lại không làm được như vậy là gây phiền hà cho người thực hiện thủ tục này nói chung và chính bản thân tôi nói riêng. Kinh đề nghị UBND thành phố Tây Ninh cho kiểm tra và trả lời cho tôi biết là UBND phường 4 làm như vậy đúng hay sai nếu sai thì kính đề nghị chấn chỉnh ngay việc làm này. Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: