(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: câu hỏi đã hỏi ngày 19/11/2018 chưa trả lời
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/12/2018 - 13 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 10/12/2018 - 15 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

câu hỏi đã hỏi ngày 19/11/2018 chưa trả lời


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 10/12/2018 - 16 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin trả lời câu hỏi của bạn.

câu hỏi đã hỏi ngày 19/11/2018 chưa trả lời

Sở Tư pháp không nhận được câu hỏi nào vào ngày 19/11/2018 . Mong bạn đặt câu hỏi cụ thể để Sở Tư pháp có cơ sở trả lời


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: câu hỏi đã hỏi ngày 19/11/2018 chưa trả lời
 Nội dung câu hỏi:

câu hỏi đã hỏi ngày 19/11/2018 chưa trả lời

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

câu hỏi đã hỏi ngày 19/11/2018 chưa trả lời

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: