(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: vì sao một số xã không có lãnh đạo trực tại phòng tiếp nhận và trả kết quả
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/12/2018 - 10 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 10/12/2018 - 15 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

vì sao một số xã không có lãnh đạo trực tại phòng tiếp nhận và trả kết quả, theo như tìm hiểu qua zalo, dịch vụ công trực tuyến, qua các tờ rơi... tôi được biết giải quyết tthc là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ubnd xac vậy sao tôi đi chứng giấy thấy các xã phường không có lãnh đạo ubnd xã trực để xử lý giải quyết và trả kết quả tại một cửa cho người dân nhanh chóng như khi vào phường ninh sơn thành phố tây ninh, ubnd xã biên giới thuộc huyện châu thành, ubnd xã hoà thạnh thuộc châu thành, ubnd xã thanh điền chỉ có công chức tiếp nhận hồ sơ trực, khi vào các phòng tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, phường trên đều không có lãnh đạo trực. một vài xã nêu trên đã có gắn cammera giám sát bộ phận một cửa xã nào bảo lãnh đạo lúc nào cũng tham gia trực thì truy xuất dữ liệu camera sẽ biết như phường ninh sơn đã có hệ thống giám sát.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 11/12/2018 - 14 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn câu hỏi của ông/bà, câu hỏi của ông/bà xin được trả lời như sau: Xin ghi nhận nội dung phản ánh kiến nghị nêu trên của ông/bà trong thời gian tới tỉnh sẽ yêu cầu tổ kiểm tra công vụ kiểm tra tại các xã nơi ông bà có phản ánh, kiến nghị để chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp theo quy định. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: vì sao một số xã không có lãnh đạo trực tại phòng tiếp nhận và trả kết quả
 Nội dung câu hỏi:

vì sao một số xã không có lãnh đạo trực tại phòng tiếp nhận và trả kết quả, theo như tìm hiểu qua zalo, dịch vụ công trực tuyến, qua các tờ rơi... tôi được biết giải quyết tthc là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ubnd xac vậy sao tôi đi chứng giấy thấy các xã phường không có lãnh đạo ubnd xã trực để xử lý giải quyết và trả kết quả tại một cửa cho người dân nhanh chóng như khi vào phường ninh sơn thành phố tây ninh, ubnd xã biên giới thuộc huyện châu thành, ubnd xã hoà thạnh thuộc châu thành, ubnd xã thanh điền chỉ có công chức tiếp nhận hồ sơ trực, khi vào các phòng tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, phường trên đều không có lãnh đạo trực. một vài xã nêu trên đã có gắn cammera giám sát bộ phận một cửa xã nào bảo lãnh đạo lúc nào cũng tham gia trực thì truy xuất dữ liệu camera sẽ biết như phường ninh sơn đã có hệ thống giám sát.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

vì sao một số xã không có lãnh đạo trực tại phòng tiếp nhận và trả kết quả, theo như tìm hiểu qua zalo, dịch vụ công trực tuyến, qua các tờ rơi... tôi được biết giải quyết tthc là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ubnd xac vậy sao tôi đi chứng giấy thấy các xã phường không có lãnh đạo ubnd xã trực để xử lý giải quyết và trả kết quả tại một cửa cho người dân nhanh chóng như khi vào phường ninh sơn thành phố tây ninh, ubnd xã biên giới thuộc huyện châu thành, ubnd xã hoà thạnh thuộc châu thành, ubnd xã thanh điền chỉ có công chức tiếp nhận hồ sơ trực, khi vào các phòng tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, phường trên đều không có lãnh đạo trực. một vài xã nêu trên đã có gắn cammera giám sát bộ phận một cửa xã nào bảo lãnh đạo lúc nào cũng tham gia trực thì truy xuất dữ liệu camera sẽ biết như phường ninh sơn đã có hệ thống giám sát.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: