(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xác minh làm giấy khai sinh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/12/2018 - 06 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 07/12/2018 - 13 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

xác minh làm giấy khai sinh cho người đã có giấy tờ cá nhân nhưng chưa có giấy khai sinh, nơi cư trú trước đây  nay sinh sống ở xã khác, nên muốn làm giấy khai sinh phải về nơi cư trú trước đây để xác minh có từng đăng ký hay chưa. việc xác minh như vậy công chức tư pháp hộ  tịch của huyện châu thành thường là người dân phải cầm công văn đến xã đó để xác minh. tôi đề nghị phòng tư pháp huyện châu thành nghiêm túc chấn chỉnh việc làm này và ra công văn yêu cầu công chức tư pháp hộ tịch phải thực hiện ký số điện tử trao đổi giữa các xã trong quá trình phối hợp làm giấy khai sinh  cho người dân, văn bản ký số có giá trị pháp lý như văn bản giấy vì vậy áp dụng như vậy sẽ tiện lợi cho người dân


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 12/12/2018 - 10 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tư pháp huyện trả lời như sau:

            Nội dung bạn phản ánh đã được Phòng Tư pháp huyện hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 389/PTP ngày 14/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, các vấn đề về xác minh.

            Đối với việc công chức cho dân mang công văn đi, Phòng Tư pháp sẽ chấn chỉnh trong cuộc họp giao ban cuối năm.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xác minh làm giấy khai sinh
 Nội dung câu hỏi:

xác minh làm giấy khai sinh cho người đã có giấy tờ cá nhân nhưng chưa có giấy khai sinh, nơi cư trú trước đây  nay sinh sống ở xã khác, nên muốn làm giấy khai sinh phải về nơi cư trú trước đây để xác minh có từng đăng ký hay chưa. việc xác minh như vậy công chức tư pháp hộ  tịch của huyện châu thành thường là người dân phải cầm công văn đến xã đó để xác minh. tôi đề nghị phòng tư pháp huyện châu thành nghiêm túc chấn chỉnh việc làm này và ra công văn yêu cầu công chức tư pháp hộ tịch phải thực hiện ký số điện tử trao đổi giữa các xã trong quá trình phối hợp làm giấy khai sinh  cho người dân, văn bản ký số có giá trị pháp lý như văn bản giấy vì vậy áp dụng như vậy sẽ tiện lợi cho người dân

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xác minh làm giấy khai sinh cho người đã có giấy tờ cá nhân nhưng chưa có giấy khai sinh, nơi cư trú trước đây  nay sinh sống ở xã khác, nên muốn làm giấy khai sinh phải về nơi cư trú trước đây để xác minh có từng đăng ký hay chưa. việc xác minh như vậy công chức tư pháp hộ  tịch của huyện châu thành thường là người dân phải cầm công văn đến xã đó để xác minh. tôi đề nghị phòng tư pháp huyện châu thành nghiêm túc chấn chỉnh việc làm này và ra công văn yêu cầu công chức tư pháp hộ tịch phải thực hiện ký số điện tử trao đổi giữa các xã trong quá trình phối hợp làm giấy khai sinh  cho người dân, văn bản ký số có giá trị pháp lý như văn bản giấy vì vậy áp dụng như vậy sẽ tiện lợi cho người dân

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: