(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tân Biên: quản lý và bảo vệ rừng rất tốt
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 07 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 08 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

1 năm qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tân Biên rất tốt. Để góp phần giữ gìn tài nguyên rừng trên địa bàn toàn tỉnh, rất mong UBND huyện Tân Biên chia sẻ bí quyết, giải pháp, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên. Vui lòng cho biết thêm tình hình quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương năm 2018.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 22/11/2018 - 13 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

   Cám ơn bạn đã quan tâm đến công tác bảo vệ rừng tại địa phương!

    UBND huyện trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  1. Giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên:

- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công văn số 1359/UBND-KTN ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của rừng đối với cuộc sống Vận động người dân sống ven rừng, gần rừng tích cực tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng xây dựng Phương án, Kế hoạch bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, bằng nhiều hình thức phong phú để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo UBND các xã có rừng chủ động xây dựng và phê duyệt Phương án PCCCR thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình; đồng thời gửi Phương án PCCCR của xã về Thường trực BCH PCCCR-BVR huyện để tổng hợp xây dựng  Phương án PCCCR cấp huyện.

- Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị chủ rừng với lực lượng Kiểm lâm, Công an, Ban CHQS huyện, Dân quân tự vệ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng, ngặn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấy cắp lâm sản, đốt rừng để lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; nhất là các khu rừng trọng điểm, có nguy cơ xâm hại cao, các khu vực giáp ranh với các huyện biên giới của Campuchia. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.

2. Tình hình quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương năm 2018:

- Công tác quản lý rừng: tổng diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn huyện 31.189 ha (29.867 ha rừng đặc dụng, 1.322 ha rừng sản xuất) thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (19.156 ha) và Khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệc (12.033 ha).

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn) và tuyên truyền trực tiếp lồng ghép trong các buổi họp giao ban mỗi tháng.

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát chống phá rừng và khai thác lâm sản trái phép; tuần tra ngăn chặn mua bán vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép.

- Không để tình trạng người dân lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp khôngđúng mục đích xảy ra.Thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa khô năm 2018, không xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

- Giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho 151 tổ chức, cá nhân về xác định nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

- Quản lý 38 cơ sở gây nuôi các loài động vật rừng, các cơ sở đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của chính phủ trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tân Biên: quản lý và bảo vệ rừng rất tốt
 Nội dung câu hỏi:

1 năm qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tân Biên rất tốt. Để góp phần giữ gìn tài nguyên rừng trên địa bàn toàn tỉnh, rất mong UBND huyện Tân Biên chia sẻ bí quyết, giải pháp, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên. Vui lòng cho biết thêm tình hình quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương năm 2018.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1 năm qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tân Biên rất tốt. Để góp phần giữ gìn tài nguyên rừng trên địa bàn toàn tỉnh, rất mong UBND huyện Tân Biên chia sẻ bí quyết, giải pháp, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên. Vui lòng cho biết thêm tình hình quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương năm 2018.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: