(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tổng điều tra dân số và nhà ở theo QĐ.772/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 26/6/2018
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0938527592     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 04/11/2018 - 10 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 19/11/2018 - 07 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Theo quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc “Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”.

Kính đề nghị UBND Tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin cho gia đình chúng tôi được rỏ:

1. Việc thực hiện kê khai thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được hướng dẫn cụ thể theo quyết định nào của UBND Tỉnh Tây Ninh?

2. Việc kê khai thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Tây Ninh được thực hiện như thế nào?

3.  Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ dữ liệu các thông tin này sau cuộc tổng điều tra?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 21/11/2018 - 16 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

1.UBND tỉnh Tây Ninh mới có Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 Về việc thành lập BCĐ, VP BCĐ để chuẩn bị cho công tác TĐT DS&NƠ năm 2019 tỉnh Tây Ninh, 01/4/2019 mới tiến hành điều tra.

2. Việc kê khai thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện theo 2 phương pháp : phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của TĐT.

3.  Cơ quan Thống kê  chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ dữ liệu các thông tin này sau cuộc tổng điều tra.

Hiện nay đang tiến hành tổ chức tập huấn và tiến hành công tác lập bảng kê hộ ở các huyện, thành phố theo kế hoạch của BCĐ Trung ương.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tổng điều tra dân số và nhà ở theo QĐ.772/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 26/6/2018
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Theo quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc “Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”.

Kính đề nghị UBND Tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin cho gia đình chúng tôi được rỏ:

1. Việc thực hiện kê khai thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được hướng dẫn cụ thể theo quyết định nào của UBND Tỉnh Tây Ninh?

2. Việc kê khai thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Tây Ninh được thực hiện như thế nào?

3.  Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ dữ liệu các thông tin này sau cuộc tổng điều tra?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Theo quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc “Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”.

Kính đề nghị UBND Tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin cho gia đình chúng tôi được rỏ:

1. Việc thực hiện kê khai thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được hướng dẫn cụ thể theo quyết định nào của UBND Tỉnh Tây Ninh?

2. Việc kê khai thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Tây Ninh được thực hiện như thế nào?

3.  Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ dữ liệu các thông tin này sau cuộc tổng điều tra?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: