(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức nào có trách nhiệm công khai niêm yết tthc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/10/2018 - 17 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 29/10/2018 - 10 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

công chức nào có trách nhiệm công khai niêm yết tthc cấp xã tại bộ phận một cửa, xin hỏi đó là trách nhiệm của công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực đó hay là công chức văn phòng thống kê. nếu văn phòng thống kê niêm yết thì phải tự chỉnh sửa lại cho đúng thể thức trình bài đẹp lại tthc, khó khăn trong từng lĩnh vực vì không có chuyên môn nên khó tìm kiếm chính sát tthc đó còn hiệu lực hay không? và không thể tự viết biểu mẫu sẵn để phục vụ dân viết tờ khai?. nếu đó là trách nhiệm của công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực phải có trách nhiệm niêm yết lĩnh vực ngành mình giải quyết thì cũng xin văn phòng ubnd tỉnh sớm trả lời nội dung công hỏi này để biết chính sát trách nhiệm thuộc về ai?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 31/10/2018 - 15 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn ông/bà đã có câu hỏi. Câu hỏi của ông/bà được trả lời như sau: Theo quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày  13 /9/2018 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn danh sách hệ thống cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thì trách nhiệm công khai niêm yết tthc cấp xã tại bộ phận một cửa và nhiệm vụ kiểm soát TTHC là trách nhiệm của Công chức văn phòng thống kê. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức nào có trách nhiệm công khai niêm yết tthc
 Nội dung câu hỏi:

công chức nào có trách nhiệm công khai niêm yết tthc cấp xã tại bộ phận một cửa, xin hỏi đó là trách nhiệm của công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực đó hay là công chức văn phòng thống kê. nếu văn phòng thống kê niêm yết thì phải tự chỉnh sửa lại cho đúng thể thức trình bài đẹp lại tthc, khó khăn trong từng lĩnh vực vì không có chuyên môn nên khó tìm kiếm chính sát tthc đó còn hiệu lực hay không? và không thể tự viết biểu mẫu sẵn để phục vụ dân viết tờ khai?. nếu đó là trách nhiệm của công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực phải có trách nhiệm niêm yết lĩnh vực ngành mình giải quyết thì cũng xin văn phòng ubnd tỉnh sớm trả lời nội dung công hỏi này để biết chính sát trách nhiệm thuộc về ai?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

công chức nào có trách nhiệm công khai niêm yết tthc cấp xã tại bộ phận một cửa, xin hỏi đó là trách nhiệm của công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực đó hay là công chức văn phòng thống kê. nếu văn phòng thống kê niêm yết thì phải tự chỉnh sửa lại cho đúng thể thức trình bài đẹp lại tthc, khó khăn trong từng lĩnh vực vì không có chuyên môn nên khó tìm kiếm chính sát tthc đó còn hiệu lực hay không? và không thể tự viết biểu mẫu sẵn để phục vụ dân viết tờ khai?. nếu đó là trách nhiệm của công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực phải có trách nhiệm niêm yết lĩnh vực ngành mình giải quyết thì cũng xin văn phòng ubnd tỉnh sớm trả lời nội dung công hỏi này để biết chính sát trách nhiệm thuộc về ai?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: