(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền công tác phí
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/10/2018 - 18 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà nội dung chưa cụ thể ở địa phương nào nên Đơn vị điều phối câu hỏi chưa có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền công tác phí
 Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi ubnd xã bị mất cân đối ngân sách dẫn đến tiền chi công tác phí cho cán bộ công chức xã khi đi công tâc hay tập huấn đều tụ đổ xăng đi vậy cho xin hỏi nếu sự thật là vậy thì chủ tài khoản có bị xử lý không? phòng tài chính kế hoạch thường xuyên giám sát chi chắc sẽ biết mà không điều chỉnh hoặc báo cáo ubnd huyện thì có vi phạm không? từng hỏi ubnd huyện nhưng cho là câu hỏi vung khống và không thiện chí. tình huống trên cơ quan  cấp tỉnh nào có thể giải thích cho tôi bằng văn bản không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi ubnd xã bị mất cân đối ngân sách dẫn đến tiền chi công tác phí cho cán bộ công chức xã khi đi công tâc hay tập huấn đều tụ đổ xăng đi vậy cho xin hỏi nếu sự thật là vậy thì chủ tài khoản có bị xử lý không? phòng tài chính kế hoạch thường xuyên giám sát chi chắc sẽ biết mà không điều chỉnh hoặc báo cáo ubnd huyện thì có vi phạm không? từng hỏi ubnd huyện nhưng cho là câu hỏi vung khống và không thiện chí. tình huống trên cơ quan  cấp tỉnh nào có thể giải thích cho tôi bằng văn bản không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: