(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: XIN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Người hỏi : Phạm Văn Ý     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Mỏ Công, Tân Biên
Ngày hỏi: 14/10/2018 - 21 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 16/10/2018 - 14 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thủ tục chuyển mục đích. Đã có quyết định của UBND huyện Tân Biên. Thông báo thuế phải đóng nhiều tiền . HIện nay Tôi đang khó khăn chưa có tiền đóng. Tôi đã làm đơn xin ghi nợ trong 5 năm gửi phòng TN&MT, UBND huyện Tân Biên.  Phòng TN&MT , UBND huyện Tân Biên trả lời Tôi không thuộc đối tượng cho ghi nợ nên không cho ghi nợ tiền sử dụng đất, bắt buột tôi phải đóng tiền, nếu không đóng sẽ thu hồi quyết định chuyển mục đích và xử phạt. Cho tôi hỏi phòng TN&MT, UBND huyện Tân Biên trả lời như vậy có đúng không?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 23/10/2018 - 15 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

         UBND huyện trả lời câu hỏi của ông như sau:

          Ông đã được UBND huyện Tân Biên xét cho ghi nợ tiền sử dụng đất trong vòng 03 năm kể từ năm 2018.

          Đề nghị ông liên hệ với công chức địa chính xã Mỏ công để được hướng dẫn làm đơn ghi nợ tiền sử dụng đất lại, sau đó nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Tân Biên.

          Hồ sơ gồm:

          + Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất

          + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

          + Quyết định chuyển mục đich sử dụng đất

          + Thông báo thuế.

          Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: XIN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thủ tục chuyển mục đích. Đã có quyết định của UBND huyện Tân Biên. Thông báo thuế phải đóng nhiều tiền . HIện nay Tôi đang khó khăn chưa có tiền đóng. Tôi đã làm đơn xin ghi nợ trong 5 năm gửi phòng TN&MT, UBND huyện Tân Biên.  Phòng TN&MT , UBND huyện Tân Biên trả lời Tôi không thuộc đối tượng cho ghi nợ nên không cho ghi nợ tiền sử dụng đất, bắt buột tôi phải đóng tiền, nếu không đóng sẽ thu hồi quyết định chuyển mục đích và xử phạt. Cho tôi hỏi phòng TN&MT, UBND huyện Tân Biên trả lời như vậy có đúng không?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thủ tục chuyển mục đích. Đã có quyết định của UBND huyện Tân Biên. Thông báo thuế phải đóng nhiều tiền . HIện nay Tôi đang khó khăn chưa có tiền đóng. Tôi đã làm đơn xin ghi nợ trong 5 năm gửi phòng TN&MT, UBND huyện Tân Biên.  Phòng TN&MT , UBND huyện Tân Biên trả lời Tôi không thuộc đối tượng cho ghi nợ nên không cho ghi nợ tiền sử dụng đất, bắt buột tôi phải đóng tiền, nếu không đóng sẽ thu hồi quyết định chuyển mục đích và xử phạt. Cho tôi hỏi phòng TN&MT, UBND huyện Tân Biên trả lời như vậy có đúng không?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: