(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cá nhân không phải là câu hỏi?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/09/2018 - 16 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Về câu hỏi của ông/bà, UBND huyện Châu Thành đã trả lời. Đơn vị điều phối câu hỏi thông báo cho ông/bà được biết. Nếu có thắc mắc, ông/bà có thể liên hệ trực tiếp Phòng tiếp công dân trực thuộc UBND huyện Châu Thành. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cá nhân không phải là câu hỏi?
 Nội dung câu hỏi:

cá nhân không phải là câu hỏi? ubnd huyện châu thành trả lời câu hỏi này sao giống thiếu minh bạch công khai, nếu khẳng định 15 xã thị trấn tiền hoạt  động chi đúng chi đủ từ 1/1/2018 đến 1/10/2018 thì công khai cho mọi người biết ubnd các xã chi đúng, còn qua kiểm tra tại xã va phòng tài chính kế hoạch nếu chi chưa đúng chưa đủ và không chi ở bất kỳ xã nào thuộc 15 xã thị trấn thì cũng công khai cho mọi người giám sát, vì sao lại có luật bất thành văn gần cuối năm là hết tiền chi hoạt động và các chế độ cho công chức tại sao lại không kiểm tra qua phản ánh trên công thông tin điện tử mà bảo mang tính cá nhân, cá nhân hỏi để làm sáng tỏ sự việc đúng hay sai?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cá nhân không phải là câu hỏi? ubnd huyện châu thành trả lời câu hỏi này sao giống thiếu minh bạch công khai, nếu khẳng định 15 xã thị trấn tiền hoạt  động chi đúng chi đủ từ 1/1/2018 đến 1/10/2018 thì công khai cho mọi người biết ubnd các xã chi đúng, còn qua kiểm tra tại xã va phòng tài chính kế hoạch nếu chi chưa đúng chưa đủ và không chi ở bất kỳ xã nào thuộc 15 xã thị trấn thì cũng công khai cho mọi người giám sát, vì sao lại có luật bất thành văn gần cuối năm là hết tiền chi hoạt động và các chế độ cho công chức tại sao lại không kiểm tra qua phản ánh trên công thông tin điện tử mà bảo mang tính cá nhân, cá nhân hỏi để làm sáng tỏ sự việc đúng hay sai?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: