(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền một cửa ubnd xã không chi trả cho công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/09/2018 - 09 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 28/09/2018 - 14 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

tiền một cửa ubnd xã không chi trả cho công chức ở xã thuộc huyện châu thành vậy tôi khiếu nại 3 tháng nai không chi trả cho công chức tại cơ quan nào? ubnd xã báo hết tiền chi hoat động vậy số tiền của tôi được hưởng chế độ sẽ không chi đứng không? phòng tài chính kế hoạch đề nghị công khai dang sách ubnd xã nào không chi tiền một cửa tại các xã của huyện châu thành những tháng vừa qua, và cho biết lý do không chi là do ai?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 03/10/2018 - 14 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban quản trị tham mưu câu hỏi về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tuy nhiên, đ/c Trịnh Thanh Đông - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị quý ông/bà cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, cơ quan công tác (hoặc ông bà có Đơn xin cứu xét) để có cơ sở thông qua cuộc họp UBND huyện và chỉ đạo các ngành chuyên môn tiên hành kiểm tra, báo cáo nội dung trên../.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền một cửa ubnd xã không chi trả cho công chức
 Nội dung câu hỏi:

tiền một cửa ubnd xã không chi trả cho công chức ở xã thuộc huyện châu thành vậy tôi khiếu nại 3 tháng nai không chi trả cho công chức tại cơ quan nào? ubnd xã báo hết tiền chi hoat động vậy số tiền của tôi được hưởng chế độ sẽ không chi đứng không? phòng tài chính kế hoạch đề nghị công khai dang sách ubnd xã nào không chi tiền một cửa tại các xã của huyện châu thành những tháng vừa qua, và cho biết lý do không chi là do ai?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tiền một cửa ubnd xã không chi trả cho công chức ở xã thuộc huyện châu thành vậy tôi khiếu nại 3 tháng nai không chi trả cho công chức tại cơ quan nào? ubnd xã báo hết tiền chi hoat động vậy số tiền của tôi được hưởng chế độ sẽ không chi đứng không? phòng tài chính kế hoạch đề nghị công khai dang sách ubnd xã nào không chi tiền một cửa tại các xã của huyện châu thành những tháng vừa qua, và cho biết lý do không chi là do ai?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: