(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Tài chính trả lời chính xác hơn về phụ cấp ưu đãi nghề.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/08/2018 - 09 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 14/08/2018 - 10 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Trước tiên xin cảm ơn Sở Tài chính trả lời câu hỏi "Nhờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời chính xác về chế độ ưu đãi". Tuy nhiên Sở Tài chính trả lời chưa đúng với yêu cầu câu hỏi. Vì tôi đang hỏi về phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nđ 56 và thông tư 02 (phía dưới) chứ không phải hỏi về chế độ bồi dưỡng theo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014. 

Sở Tài chính vui lòng đọc kỹ câu hỏi giúp tôi trước khi trả lời nhé. Một lần nữa tôi xin nhắc lại câu hỏi như sau:

- Căn cứ Nghị định Số: 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ phụ lục kèm theo Thông tư số: 47/2013/TT-BYT Ban hành quy trình giám định pháp y.

            - Đề nghị Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời giúp Chúng tôi: Phụ cấp ưu đãi nghề y tế của đối tượng là giúp việc cho giám định viên pháp y theo căn cứ quy định hiện tại nêu trên là bao nhiêu %? (Vì có nơi cho hưởng 30% và có nơi cho hưởng 70%). Do đó nhờ quý Sở trả lời đúng nhất và sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức và đúng pháp luật.

            Xin chân thành cảm ơn!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 17/08/2018 - 13 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, cảm ơn bạn, Sở Tài chính trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Lần trước Sở Tài chính trả lời chưa đúng yêu cầu câu hỏi của bạn, do bạn nêu đối tượng là giúp việc cho giám định viên pháp y (giống đối tượng thuộc Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTG) và bạn cũng không nói đối tượng đề cập trong vấn đề này có đang làm việc trong ngành y tế hay thuộc lĩnh vực khác, công việc cụ thể là làm gì. Do đó, chúng tôi có thể trả lời bạn như sau:

- Trường hợp bạn thuộc đối tượng quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, đang làm thường xuyên, trực tiếp trong công tác giám định pháp y, thì được hưởng mức phụ cấp 70% theo Nghị định Số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trường hợp bạn thuộc đối tượng quy định tại điểm b, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, không trực tiếp làm chuyên môn pháp y, thì được hưởng mức phụ cấp 30% theo Nghị định Số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Nếu trả lời của Sở Tài chính chưa đạt theo yêu cầu của bạn, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Sở Y tế để có câu trả lời phù hợp nhé.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Tài chính trả lời chính xác hơn về phụ cấp ưu đãi nghề.
 Nội dung câu hỏi:

Trước tiên xin cảm ơn Sở Tài chính trả lời câu hỏi "Nhờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời chính xác về chế độ ưu đãi". Tuy nhiên Sở Tài chính trả lời chưa đúng với yêu cầu câu hỏi. Vì tôi đang hỏi về phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nđ 56 và thông tư 02 (phía dưới) chứ không phải hỏi về chế độ bồi dưỡng theo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014. 

Sở Tài chính vui lòng đọc kỹ câu hỏi giúp tôi trước khi trả lời nhé. Một lần nữa tôi xin nhắc lại câu hỏi như sau:

- Căn cứ Nghị định Số: 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ phụ lục kèm theo Thông tư số: 47/2013/TT-BYT Ban hành quy trình giám định pháp y.

            - Đề nghị Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời giúp Chúng tôi: Phụ cấp ưu đãi nghề y tế của đối tượng là giúp việc cho giám định viên pháp y theo căn cứ quy định hiện tại nêu trên là bao nhiêu %? (Vì có nơi cho hưởng 30% và có nơi cho hưởng 70%). Do đó nhờ quý Sở trả lời đúng nhất và sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức và đúng pháp luật.

            Xin chân thành cảm ơn!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trước tiên xin cảm ơn Sở Tài chính trả lời câu hỏi "Nhờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời chính xác về chế độ ưu đãi". Tuy nhiên Sở Tài chính trả lời chưa đúng với yêu cầu câu hỏi. Vì tôi đang hỏi về phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nđ 56 và thông tư 02 (phía dưới) chứ không phải hỏi về chế độ bồi dưỡng theo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014. 

Sở Tài chính vui lòng đọc kỹ câu hỏi giúp tôi trước khi trả lời nhé. Một lần nữa tôi xin nhắc lại câu hỏi như sau:

- Căn cứ Nghị định Số: 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ phụ lục kèm theo Thông tư số: 47/2013/TT-BYT Ban hành quy trình giám định pháp y.

            - Đề nghị Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời giúp Chúng tôi: Phụ cấp ưu đãi nghề y tế của đối tượng là giúp việc cho giám định viên pháp y theo căn cứ quy định hiện tại nêu trên là bao nhiêu %? (Vì có nơi cho hưởng 30% và có nơi cho hưởng 70%). Do đó nhờ quý Sở trả lời đúng nhất và sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức và đúng pháp luật.

            Xin chân thành cảm ơn!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: