(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THI CÔNG CHỨC
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: GÒ DẦU
Ngày hỏi: 11/07/2018 - 09 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 12/07/2018 - 07 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi tôi đang là công chức huyện. tôi không xin thuyên chuyển công tác được. được biết năm nay tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công chức tôi có ý định sẽ thi tuyển về TP. Tây ninh.

cho hỏi nếu tôi nộp hồ sơ thi tuyển có được không, nếu tôi thi đâu có được chuyển công tác không, việc tôi nộp hồ sơ thi tuyển có vi phạm qui định gì không.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 21/07/2018 - 13 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Người có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì được đăng ký dự tuyển công chức.

Đối với trường hợp đã là công chức cấp huyện, nếu trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức lần khác thì không thực hiện chuyển công tác từ đơn vị cũ về đơn vị mới. Nếu bạn trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức thì phải thực hiện chế độ tập sự tại vị trí được tuyển dụng mới. Nếu người được tuyển dụng đủ điều kiện để được xem xét miễn thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức thì được xem xét miễn thực hiện chế độ tập sự theo quy định.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THI CÔNG CHỨC
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi tôi đang là công chức huyện. tôi không xin thuyên chuyển công tác được. được biết năm nay tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công chức tôi có ý định sẽ thi tuyển về TP. Tây ninh.

cho hỏi nếu tôi nộp hồ sơ thi tuyển có được không, nếu tôi thi đâu có được chuyển công tác không, việc tôi nộp hồ sơ thi tuyển có vi phạm qui định gì không.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi tôi đang là công chức huyện. tôi không xin thuyên chuyển công tác được. được biết năm nay tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công chức tôi có ý định sẽ thi tuyển về TP. Tây ninh.

cho hỏi nếu tôi nộp hồ sơ thi tuyển có được không, nếu tôi thi đâu có được chuyển công tác không, việc tôi nộp hồ sơ thi tuyển có vi phạm qui định gì không.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: