(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH THỊ TRẤN HÒA THÀNH
Người hỏi : giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/05/2018 - 19 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 28/05/2018 - 06 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   -  Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

                   -  Trưởng phòng GD và ĐT Hòa Thành.

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn huyện Hòa Thành có một số ý kiến nhờ quý lãnh đạo giải đáp giúp:

1. Khi nào "ông" hiệu trưởng Võ Quang Truyền chuyển đi đơn vị khác? Vì sao chúng tôi đặt câu hỏi này, vì chúng tôi đã chịu đựng 6 năm rồi và không thể chịu đựng được nữa.

2. Áp bức giáo viên đến độ giáo viên không thể chịu nổi, có giáo viên có ý định dại dột ( có báo trưởng ban thanh tra PGD) để giải thoát.

3. Nhờ quý lãnh đạo xem xét dùm chúng tôi, ông ta có xứng tầm lãnh đạo một trường có ít nhiều tiếng tăm không? Vì hiệu trưởng còn nhiều điều chưa rõ trong quản lý (nhờ giáo viên chỉ ra mới thấy "không hợp lý" và "rút kinh nghiệm")

4. Cho hỏi: Chuyên môn của PGD có quy định học sinh ở cuối HKI đạt loại Giỏi thì bắt buộc HK II phải đạt Giỏi không? Nếu học sinh đó không dạt loại giỏi ở HKII thì giáo viên  bị trừ điểm thi đua vì "dạy học sinh ngày càng đi xuống".

 (7 giáo viên bị trừ 2 điểm thi đua ở mục này).

5. Họp HĐSP cuối năm, thông qua biên bản thi đua, xếp loại công chức, QĐ14 (trình chiếu) ghi rõ hạn chế của từng người để cho tất cả mọi người thấy và soi mói với nhau. Việc làm này có hợp lý không hay rút kinh nghiệm?

6. Một lãnh đạo phát biểu "Cha mẹ sinh ra tính tình như vậy rồi thì không thể thay đổi được". Chẳng lẽ chúng tôi phải gánh chịu hay sao?

7. Phiếu đánh giá viên chức đã làm rồi (Hiệu trưởng không yêu cầu làm thế nào) nhưng khi tổng kết năm học xong (vừa đi tham quan về), ông cho triệu tập tất cả giáo viên vào trường rồi quát mắng và bắt làm lại phiếu đánh giá theo ý của ông ta. Có giáo viên làm đi làm lại đến 4 lần: vì trình bày văn bản chưa đúng, ý chưa rõ ràng,....có giáo viên đợi từ sáng đến 12 giờ chưa kí, đến chiều 5 giờ mà vẫn chưa xong, cho đến sáng hôm sau mới được kí. Đến duyệt học bạ cũng như thế, mỗi giáo viên (chủ nhiệm) ôm học bạ lớp chủ nhiệm đứng xếp hàng chờ kí, chờ đến trưa hiệu trưởng mỏi tay đi thư giãn, giáo viên chờ,... buổi chiều vào tiếp,...Thử hỏi ban lãnh đạo: chúng tôi đã chịu đựng nổi nữa hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 01/06/2018 - 09 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     8 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ảnh. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, sau khi có kết quả sẽ trả lời trong thời gian tới.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH THỊ TRẤN HÒA THÀNH
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   -  Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

                   -  Trưởng phòng GD và ĐT Hòa Thành.

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn huyện Hòa Thành có một số ý kiến nhờ quý lãnh đạo giải đáp giúp:

1. Khi nào "ông" hiệu trưởng Võ Quang Truyền chuyển đi đơn vị khác? Vì sao chúng tôi đặt câu hỏi này, vì chúng tôi đã chịu đựng 6 năm rồi và không thể chịu đựng được nữa.

2. Áp bức giáo viên đến độ giáo viên không thể chịu nổi, có giáo viên có ý định dại dột ( có báo trưởng ban thanh tra PGD) để giải thoát.

3. Nhờ quý lãnh đạo xem xét dùm chúng tôi, ông ta có xứng tầm lãnh đạo một trường có ít nhiều tiếng tăm không? Vì hiệu trưởng còn nhiều điều chưa rõ trong quản lý (nhờ giáo viên chỉ ra mới thấy "không hợp lý" và "rút kinh nghiệm")

4. Cho hỏi: Chuyên môn của PGD có quy định học sinh ở cuối HKI đạt loại Giỏi thì bắt buộc HK II phải đạt Giỏi không? Nếu học sinh đó không dạt loại giỏi ở HKII thì giáo viên  bị trừ điểm thi đua vì "dạy học sinh ngày càng đi xuống".

 (7 giáo viên bị trừ 2 điểm thi đua ở mục này).

5. Họp HĐSP cuối năm, thông qua biên bản thi đua, xếp loại công chức, QĐ14 (trình chiếu) ghi rõ hạn chế của từng người để cho tất cả mọi người thấy và soi mói với nhau. Việc làm này có hợp lý không hay rút kinh nghiệm?

6. Một lãnh đạo phát biểu "Cha mẹ sinh ra tính tình như vậy rồi thì không thể thay đổi được". Chẳng lẽ chúng tôi phải gánh chịu hay sao?

7. Phiếu đánh giá viên chức đã làm rồi (Hiệu trưởng không yêu cầu làm thế nào) nhưng khi tổng kết năm học xong (vừa đi tham quan về), ông cho triệu tập tất cả giáo viên vào trường rồi quát mắng và bắt làm lại phiếu đánh giá theo ý của ông ta. Có giáo viên làm đi làm lại đến 4 lần: vì trình bày văn bản chưa đúng, ý chưa rõ ràng,....có giáo viên đợi từ sáng đến 12 giờ chưa kí, đến chiều 5 giờ mà vẫn chưa xong, cho đến sáng hôm sau mới được kí. Đến duyệt học bạ cũng như thế, mỗi giáo viên (chủ nhiệm) ôm học bạ lớp chủ nhiệm đứng xếp hàng chờ kí, chờ đến trưa hiệu trưởng mỏi tay đi thư giãn, giáo viên chờ,... buổi chiều vào tiếp,...Thử hỏi ban lãnh đạo: chúng tôi đã chịu đựng nổi nữa hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   -  Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

                   -  Trưởng phòng GD và ĐT Hòa Thành.

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn huyện Hòa Thành có một số ý kiến nhờ quý lãnh đạo giải đáp giúp:

1. Khi nào "ông" hiệu trưởng Võ Quang Truyền chuyển đi đơn vị khác? Vì sao chúng tôi đặt câu hỏi này, vì chúng tôi đã chịu đựng 6 năm rồi và không thể chịu đựng được nữa.

2. Áp bức giáo viên đến độ giáo viên không thể chịu nổi, có giáo viên có ý định dại dột ( có báo trưởng ban thanh tra PGD) để giải thoát.

3. Nhờ quý lãnh đạo xem xét dùm chúng tôi, ông ta có xứng tầm lãnh đạo một trường có ít nhiều tiếng tăm không? Vì hiệu trưởng còn nhiều điều chưa rõ trong quản lý (nhờ giáo viên chỉ ra mới thấy "không hợp lý" và "rút kinh nghiệm")

4. Cho hỏi: Chuyên môn của PGD có quy định học sinh ở cuối HKI đạt loại Giỏi thì bắt buộc HK II phải đạt Giỏi không? Nếu học sinh đó không dạt loại giỏi ở HKII thì giáo viên  bị trừ điểm thi đua vì "dạy học sinh ngày càng đi xuống".

 (7 giáo viên bị trừ 2 điểm thi đua ở mục này).

5. Họp HĐSP cuối năm, thông qua biên bản thi đua, xếp loại công chức, QĐ14 (trình chiếu) ghi rõ hạn chế của từng người để cho tất cả mọi người thấy và soi mói với nhau. Việc làm này có hợp lý không hay rút kinh nghiệm?

6. Một lãnh đạo phát biểu "Cha mẹ sinh ra tính tình như vậy rồi thì không thể thay đổi được". Chẳng lẽ chúng tôi phải gánh chịu hay sao?

7. Phiếu đánh giá viên chức đã làm rồi (Hiệu trưởng không yêu cầu làm thế nào) nhưng khi tổng kết năm học xong (vừa đi tham quan về), ông cho triệu tập tất cả giáo viên vào trường rồi quát mắng và bắt làm lại phiếu đánh giá theo ý của ông ta. Có giáo viên làm đi làm lại đến 4 lần: vì trình bày văn bản chưa đúng, ý chưa rõ ràng,....có giáo viên đợi từ sáng đến 12 giờ chưa kí, đến chiều 5 giờ mà vẫn chưa xong, cho đến sáng hôm sau mới được kí. Đến duyệt học bạ cũng như thế, mỗi giáo viên (chủ nhiệm) ôm học bạ lớp chủ nhiệm đứng xếp hàng chờ kí, chờ đến trưa hiệu trưởng mỏi tay đi thư giãn, giáo viên chờ,... buổi chiều vào tiếp,...Thử hỏi ban lãnh đạo: chúng tôi đã chịu đựng nổi nữa hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: