(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nâng ngạch chuyên viên
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/04/2018 - 16 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 13/04/2018 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

theo như câu trả lời của sở nội vụ thì công chức cấp xã tự đi học lên đại học chua rõ là có được xét nâng ngạch hât không "      Tại điểm đ khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Bộ vụ, Tài chính, Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, quy định: cán bộ, công chức cấp xã đang hưởng ngạch bậc lương hành chính, nếu sau đó có thay đổi trình độ chuyên môn (Trung cấp nâng lên Đại học) do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

     Qyy định hiện nay không quy định cán bộ, công chức xã thi nâng ngạch như cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ Phòng Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể hơn. Phòng XDCQ&CTTN (0276.3824492) cám ơn câu hỏi của ban./." 

nếu như công chức tự đi học đại học khi có bằng đại học được nâng ngạch hay không nếu không có được tham gia thi hay xét tuyển nâng ngạch lên chuyên viên không. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 13/04/2018 - 10 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu trả lời đã rất cụ thể, chúng tôi hy vọng bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về chế độ, chính sách từ cơ quan quản lý trực tiếp ở địa phương bạn đang công tác. 

( Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng XDCQ&CTTN 0276.3824492)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nâng ngạch chuyên viên
 Nội dung câu hỏi:

theo như câu trả lời của sở nội vụ thì công chức cấp xã tự đi học lên đại học chua rõ là có được xét nâng ngạch hât không "      Tại điểm đ khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Bộ vụ, Tài chính, Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, quy định: cán bộ, công chức cấp xã đang hưởng ngạch bậc lương hành chính, nếu sau đó có thay đổi trình độ chuyên môn (Trung cấp nâng lên Đại học) do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

     Qyy định hiện nay không quy định cán bộ, công chức xã thi nâng ngạch như cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ Phòng Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể hơn. Phòng XDCQ&CTTN (0276.3824492) cám ơn câu hỏi của ban./." 

nếu như công chức tự đi học đại học khi có bằng đại học được nâng ngạch hay không nếu không có được tham gia thi hay xét tuyển nâng ngạch lên chuyên viên không. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

theo như câu trả lời của sở nội vụ thì công chức cấp xã tự đi học lên đại học chua rõ là có được xét nâng ngạch hât không "      Tại điểm đ khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Bộ vụ, Tài chính, Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, quy định: cán bộ, công chức cấp xã đang hưởng ngạch bậc lương hành chính, nếu sau đó có thay đổi trình độ chuyên môn (Trung cấp nâng lên Đại học) do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

     Qyy định hiện nay không quy định cán bộ, công chức xã thi nâng ngạch như cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ Phòng Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể hơn. Phòng XDCQ&CTTN (0276.3824492) cám ơn câu hỏi của ban./." 

nếu như công chức tự đi học đại học khi có bằng đại học được nâng ngạch hay không nếu không có được tham gia thi hay xét tuyển nâng ngạch lên chuyên viên không. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: