(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0906976776     Email: truongminhtram@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/03/2014 - 15 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 13/03/2014 - 16 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ chí Minh khóa 26 (2006) chính quy, khoa Luật Thương mại, đã công tác tại Phòng Tư pháp, UBND quận Bình Tân từ năm 2007 đến nay. Tôi có mong muốn công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành hoặc vị trí pháp lý chứng từ, thu hồi nợ tại ngân hàng, hoặc nhân viên pháp chế tại các cơ quan, đơn vị để đúng ngành đã được đào tạo. rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 18/03/2014 - 21 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư 05/2013/TT-BNV, ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Trong năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành đã triển khai cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc xây dựng và hoàn chỉnh Đề án xác định vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng phòng, ban, số lượng danh mục vị trí việc làm dựa trên chỉ tiêu biên chế được giao.

Tuy nhiên, hiện nay các phòng, ban chuyên môn huyện đã tuyển dụng đủ biên chế theo Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức nên Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành không còn chỉ tiêu tuyển dụng vào vị trí việc làm đối với người đã đào tạo ngành Luật Thương mại.

Riêng về phần đề nghị của cá nhân được làm việc ở vị trí pháp lý, chứng từ, thu hồi nợ tại ngân hàng, hoặc nhân viên pháp chế tại các cơ quan thì cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với các ngân hàng thương mại, các cơ quan tư pháp như Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện để được biết rõ thêm (biên chế các cơ quan này do cơ quan chủ quản cấp trên phân bổ).

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành trả lời để cá nhân được biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ chí Minh khóa 26 (2006) chính quy, khoa Luật Thương mại, đã công tác tại Phòng Tư pháp, UBND quận Bình Tân từ năm 2007 đến nay. Tôi có mong muốn công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành hoặc vị trí pháp lý chứng từ, thu hồi nợ tại ngân hàng, hoặc nhân viên pháp chế tại các cơ quan, đơn vị để đúng ngành đã được đào tạo. rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ chí Minh khóa 26 (2006) chính quy, khoa Luật Thương mại, đã công tác tại Phòng Tư pháp, UBND quận Bình Tân từ năm 2007 đến nay. Tôi có mong muốn công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành hoặc vị trí pháp lý chứng từ, thu hồi nợ tại ngân hàng, hoặc nhân viên pháp chế tại các cơ quan, đơn vị để đúng ngành đã được đào tạo. rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: