(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề án 30
Người hỏi : Trần Thế Hiệp     Số điện thoại: 01678169245     Email: thaibinhcttn@yahoo.com.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/03/2014 - 14 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 13/03/2014 - 16 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Mục Dề án 30 trên Trang cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh sao không tìm thấy nữa? Vậy muốn tải các quyết định công bố TTHC thì phải vào đâu?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề án 30
 Nội dung câu hỏi:

Mục Dề án 30 trên Trang cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh sao không tìm thấy nữa? Vậy muốn tải các quyết định công bố TTHC thì phải vào đâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Mục Dề án 30 trên Trang cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh sao không tìm thấy nữa? Vậy muốn tải các quyết định công bố TTHC thì phải vào đâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: