(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về tiền trực bộ phân một cửa của UBND phường, xã
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/02/2018 - 09 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 27/02/2018 - 09 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là Công chức Địa chính - Xây dựng của Phường thuộc UBND thành phố Tây Ninh đang hưởng tiền trực bộ phân một cửa là 280.000 đồng /tháng. Vừa qua Sở Nội vụ đi kiểm tra và nói tôi không thuộc đối tượng hưởng số tiền này. Vậy ở phường , xã những đối tượng, công chức nào được hưởng tiền trực bộ phân một cửa này. Xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/03/2018 - 15 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Quyết định số 56/2015, ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây ninh.

          Tại Chương II, Điều 10, điểm c. Nêu cụ thể như sau:

          Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã là công chức thuộc 07 chức danh công chức cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành; Chủ tịch UBND cấp xã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã; Trường hợp của bạn, Chủ tịch UBND Phường có quyết định phân công bạn (trực) làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hay không? Nếu bạn được Chủ tịch quyết định  phân công cụ thể được sắp xếp bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì bạn là đối tượng được hưởng phụ cấp 280.000đ theo quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây ninh


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về tiền trực bộ phân một cửa của UBND phường, xã
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là Công chức Địa chính - Xây dựng của Phường thuộc UBND thành phố Tây Ninh đang hưởng tiền trực bộ phân một cửa là 280.000 đồng /tháng. Vừa qua Sở Nội vụ đi kiểm tra và nói tôi không thuộc đối tượng hưởng số tiền này. Vậy ở phường , xã những đối tượng, công chức nào được hưởng tiền trực bộ phân một cửa này. Xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là Công chức Địa chính - Xây dựng của Phường thuộc UBND thành phố Tây Ninh đang hưởng tiền trực bộ phân một cửa là 280.000 đồng /tháng. Vừa qua Sở Nội vụ đi kiểm tra và nói tôi không thuộc đối tượng hưởng số tiền này. Vậy ở phường , xã những đối tượng, công chức nào được hưởng tiền trực bộ phân một cửa này. Xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: