(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết tthc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/02/2018 - 10 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 26/02/2018 - 09 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi công chức ubnd xã tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết tthc có được hưởng chế độ như công chức tiếp nhận đơn thư kiếu nại tố cáo không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 26/02/2018 - 10 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bạn!

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, chúng tôi trả lời bạn như sau: Pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính không quy định chế độ cho công chức tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính. Còn ý kiến của bạn, chúng tôi sẽ ghi nhận và kiến nghị với cấp thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết tthc
 Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi công chức ubnd xã tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết tthc có được hưởng chế độ như công chức tiếp nhận đơn thư kiếu nại tố cáo không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi công chức ubnd xã tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết tthc có được hưởng chế độ như công chức tiếp nhận đơn thư kiếu nại tố cáo không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: