(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
Người hỏi : Hương Thảo     Số điện thoại: 0966791730     Email: huongthao111094@gmail.com     Địa chỉ: Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/01/2018 - 09 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 24/01/2018 - 10 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi: E trúng tuyển công chức ngành Dược trung cấp của Sở y tế vào năm 2016. Hiện tại em đang làm tại Trạm y tế xã từ ngày có quyết định của Sở y tế là ngày 01.06.2016 đến nay cũng được 1 năm rưỡi. Em xin hỏi thâm niên của em có đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ hành nghề dược không ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 25/01/2018 - 14 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi đối với sở Y tế. Qua nghiên cứu câu hỏi của bạn, sở Y tế phúc đáp như sau:

Theo quy định, điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải đáp ứng Điều 13 của Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Một số nội dung này được quy định cụ thể hơn như sau:

Theo khoản 2  Điều 18 Luật dược quy định Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm a, e hoặc g Khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

(Thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp được quy định tại Khoản 6 Điều 20 Nghị định 54/2017/NĐ-CP).

Do bạn không nói rõ về nội dung thực hành chuyên môn cũng như có thực hành tại cơ sở dược phù hợp theo quy định hay không, do đó nội dung trả lời câu hỏi của bạn được tóm tắt như sau:

- Về thời gian thực hành: đủ 18 tháng, phù hợp theo quy định.

- Về nội dung thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp: chưa xác định được là phù hợp quy định hay không.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

- Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Thân chào bạn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
 Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi: E trúng tuyển công chức ngành Dược trung cấp của Sở y tế vào năm 2016. Hiện tại em đang làm tại Trạm y tế xã từ ngày có quyết định của Sở y tế là ngày 01.06.2016 đến nay cũng được 1 năm rưỡi. Em xin hỏi thâm niên của em có đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ hành nghề dược không ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi: E trúng tuyển công chức ngành Dược trung cấp của Sở y tế vào năm 2016. Hiện tại em đang làm tại Trạm y tế xã từ ngày có quyết định của Sở y tế là ngày 01.06.2016 đến nay cũng được 1 năm rưỡi. Em xin hỏi thâm niên của em có đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ hành nghề dược không ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: