(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đất đai
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/01/2018 - 07 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 11/01/2018 - 07 Giờ 54 phút
Nội dung câu hỏi:

việc xây dựng trên đất chưa chuyển mục đích sử dụng diễn ra phức tạp tại xã phước đông và xã bàu đồn huyện gò dầu kính mong huyện chỉ đạo ngành tài nguyên tăng cường kiểm tra xử lý.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 11/01/2018 - 09 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu xin ghi nhận ý kiến của quý ông (bà), UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng xe, xét xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, trong lãnh đạo điều hành UBND huyện sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện nói chung, trong đó có chú trọng và tập trung đối với xã Bàu Đồn, Phước Đông.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đất đai
 Nội dung câu hỏi:

việc xây dựng trên đất chưa chuyển mục đích sử dụng diễn ra phức tạp tại xã phước đông và xã bàu đồn huyện gò dầu kính mong huyện chỉ đạo ngành tài nguyên tăng cường kiểm tra xử lý.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

việc xây dựng trên đất chưa chuyển mục đích sử dụng diễn ra phức tạp tại xã phước đông và xã bàu đồn huyện gò dầu kính mong huyện chỉ đạo ngành tài nguyên tăng cường kiểm tra xử lý.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: