(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lớp học quá tải, một lớp có gần 60 bé tại trường Mẫu giáo Thanh Điền
Người hỏi : Người Công dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thanh Điền
Ngày hỏi: 10/01/2018 - 19 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 11/01/2018 - 07 Giờ 53 phút
Nội dung câu hỏi:

Được biết Trường Mẫu giáo Thanh Điền là trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, lớp Chồi 1 tại trường này có gần 60 bé/lớp nên đủ diện tích sinh hoạt, vui chơi, ăn học cho các bé. Lớp được bố trí 03 cô giáo không đủ chăm, theo dõi, dạy dỗ tất cả các em, gây quá tải cho cả cơ sở vật chất, cô giáo và nhất là gây Stress cho các bé. Các buổi kiểm tra và dự giờ trường thường dời bớt các em “không nhạy” qua lớp khác để “đạt điểm”.

Vậy hỏi Chuẩn quốc gia nào quy định 60 bé/ lớp mẫu giáo? Trách nhiệm của Ban giáo hiệu nhà trường ở đâu khi để tình trạng quá tải như trên? Trách nhiệm ở đâu khi biết lớp quá tải vẫn liên tục nhận các bé vô học lớp này kể cả đến thời điểm hiện tại 01/2018? Vậy tất cả các bé đang học ở lớp này có đóng tiền nộp ngân sách hay không hay để “quỹ ngoài”?

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, đề nghị UBND huyện, HĐND huyện, ngành Giáo dục kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 11/01/2018 - 13 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

đã trả lời


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lớp học quá tải, một lớp có gần 60 bé tại trường Mẫu giáo Thanh Điền
 Nội dung câu hỏi:

Được biết Trường Mẫu giáo Thanh Điền là trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, lớp Chồi 1 tại trường này có gần 60 bé/lớp nên đủ diện tích sinh hoạt, vui chơi, ăn học cho các bé. Lớp được bố trí 03 cô giáo không đủ chăm, theo dõi, dạy dỗ tất cả các em, gây quá tải cho cả cơ sở vật chất, cô giáo và nhất là gây Stress cho các bé. Các buổi kiểm tra và dự giờ trường thường dời bớt các em “không nhạy” qua lớp khác để “đạt điểm”.

Vậy hỏi Chuẩn quốc gia nào quy định 60 bé/ lớp mẫu giáo? Trách nhiệm của Ban giáo hiệu nhà trường ở đâu khi để tình trạng quá tải như trên? Trách nhiệm ở đâu khi biết lớp quá tải vẫn liên tục nhận các bé vô học lớp này kể cả đến thời điểm hiện tại 01/2018? Vậy tất cả các bé đang học ở lớp này có đóng tiền nộp ngân sách hay không hay để “quỹ ngoài”?

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, đề nghị UBND huyện, HĐND huyện, ngành Giáo dục kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Được biết Trường Mẫu giáo Thanh Điền là trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, lớp Chồi 1 tại trường này có gần 60 bé/lớp nên đủ diện tích sinh hoạt, vui chơi, ăn học cho các bé. Lớp được bố trí 03 cô giáo không đủ chăm, theo dõi, dạy dỗ tất cả các em, gây quá tải cho cả cơ sở vật chất, cô giáo và nhất là gây Stress cho các bé. Các buổi kiểm tra và dự giờ trường thường dời bớt các em “không nhạy” qua lớp khác để “đạt điểm”.

Vậy hỏi Chuẩn quốc gia nào quy định 60 bé/ lớp mẫu giáo? Trách nhiệm của Ban giáo hiệu nhà trường ở đâu khi để tình trạng quá tải như trên? Trách nhiệm ở đâu khi biết lớp quá tải vẫn liên tục nhận các bé vô học lớp này kể cả đến thời điểm hiện tại 01/2018? Vậy tất cả các bé đang học ở lớp này có đóng tiền nộp ngân sách hay không hay để “quỹ ngoài”?

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, đề nghị UBND huyện, HĐND huyện, ngành Giáo dục kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: