(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường Huỳnh Tấn Phát
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/01/2018 - 07 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 09/01/2018 - 08 Giờ 31 phút
Nội dung câu hỏi:

Đường Huỳnh Tấn Phát thuộc P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh tại sao ủi đoạn đường đất có khúc còn khúc còn lại sao không ủi mà lại chừa lại xin hỏi? nghe nói đường sang năm 2018 khởi công vậy sao không thấy khởi công mà ủi như vậy? đến khi nào khởi công tuyến đường này và thời gian nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 10/01/2018 - 08 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

- Thông tin bạn cung cấp về việc ủi đường chưa cụ thể, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan xác minh lại thông tin sau.

- Dự án đầu tư thi công đường Huỳnh Tấn Phát được UBND tỉnh phê duyệt theo hình thức BT. Hiện UBND Thành phố đang trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả lực chọn nhà thầu thi công, dự kiến sẽ khởi công trong năm 2018.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường Huỳnh Tấn Phát
 Nội dung câu hỏi:

Đường Huỳnh Tấn Phát thuộc P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh tại sao ủi đoạn đường đất có khúc còn khúc còn lại sao không ủi mà lại chừa lại xin hỏi? nghe nói đường sang năm 2018 khởi công vậy sao không thấy khởi công mà ủi như vậy? đến khi nào khởi công tuyến đường này và thời gian nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đường Huỳnh Tấn Phát thuộc P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh tại sao ủi đoạn đường đất có khúc còn khúc còn lại sao không ủi mà lại chừa lại xin hỏi? nghe nói đường sang năm 2018 khởi công vậy sao không thấy khởi công mà ủi như vậy? đến khi nào khởi công tuyến đường này và thời gian nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: