(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ý kiến kiến nghị
Người hỏi : nguyễn thành lộc     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/01/2018 - 09 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 05/01/2018 - 14 Giờ 57 phút
Nội dung câu hỏi:

-Kính gửi:Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội.

-Tôi tên:Nguyễn Văn Toàn.

-em Tôi đang là sinh viên năm 3 ở xã thanh điền-châu thành -tây ninh.em Tôi đang được hưởng bảo trợ xã hội thuộc diện mồ côi Cha Mẹ.

-cách đây 2 tháng em tôi đi lãnh tiền xong chị Trang nói nộp bảo hiểm y tế (bhyt) cũ để phát bhyt mới cho sau đó em tôi đã nộp lại.tháng sau đi lãnh tiền xong em tôi hỏi bhyt thì chị trang nói chưa có.Tôi có thể chấp nhận là chưa kịp.

-ngày 5/01/2018 em tôi hỏi chị trang về bhyt ,chị trang nói có rồi bên chị hiền làm phòng thương binh xã hội ở xã.em tôi đến xã thì chị hiền đi hộp.em tôi xin số điện thoại điện chị hiền thì chị hiền nói có rồi ở bên chú lập sau đó đi qua chú lập thì chú lập nói hỏi lại chị hiền.qua hỏi lại thì nói khi nào có thông báo cho.

-tôi rất bức xúc về trách nhiệm làm việc như vậy nên tôi gọi lại chị hiền hỏi thì chị hiền nói khi nào có thì thông báo,tôi nói chị hiền là tôi hỏi sở xem khi nào có thì chị hiền nói với thái độ khó chịu là hỏi đi rôì tắt máy.

-15 phút sau chị hiền điện thoại gặp chú trí để lấy bhyt.em tôi lên lấy và xem thì lại sai ngày nên chú trí nói khi nào có thông báo cho.Tôi nhấn mạnh khi em tôi nộp lại bhyt cũ cho chị trang là sai ngày và thông báo cho chị trang ghi chú thích chỉnh sữa ngày lại khi có bhyt mới.

-tôi xin kiến nghị với ý kiến như sau:

+hành động gọi lên lấy bhyt bị sai ngày như thẻ bhyt cũ.đó có xem là hành động không xem trọng công dân khi làm việc không?

+trách nhiệm làm việc của cán bộ hiền đối với công dân có hay không?

+cán bộ làm việc như vậy có gọi là hành dân không ?

-nếu như em tôi bệnh trong tháng này không có bhyt thì sao.

-Tôi xin ý kiến đến sở như vậy,xin sở tiếp nhận ý kiến của tôi .tôi xin cám ơn.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 08/01/2018 - 09 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời bạn như sau:

Sau khi tiếp nhận ý kiến của bạn chúng tôi đã có Công văn gửi UBND xã Thanh Điền (kèm file).

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn. Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ý kiến kiến nghị
 Nội dung câu hỏi:

-Kính gửi:Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội.

-Tôi tên:Nguyễn Văn Toàn.

-em Tôi đang là sinh viên năm 3 ở xã thanh điền-châu thành -tây ninh.em Tôi đang được hưởng bảo trợ xã hội thuộc diện mồ côi Cha Mẹ.

-cách đây 2 tháng em tôi đi lãnh tiền xong chị Trang nói nộp bảo hiểm y tế (bhyt) cũ để phát bhyt mới cho sau đó em tôi đã nộp lại.tháng sau đi lãnh tiền xong em tôi hỏi bhyt thì chị trang nói chưa có.Tôi có thể chấp nhận là chưa kịp.

-ngày 5/01/2018 em tôi hỏi chị trang về bhyt ,chị trang nói có rồi bên chị hiền làm phòng thương binh xã hội ở xã.em tôi đến xã thì chị hiền đi hộp.em tôi xin số điện thoại điện chị hiền thì chị hiền nói có rồi ở bên chú lập sau đó đi qua chú lập thì chú lập nói hỏi lại chị hiền.qua hỏi lại thì nói khi nào có thông báo cho.

-tôi rất bức xúc về trách nhiệm làm việc như vậy nên tôi gọi lại chị hiền hỏi thì chị hiền nói khi nào có thì thông báo,tôi nói chị hiền là tôi hỏi sở xem khi nào có thì chị hiền nói với thái độ khó chịu là hỏi đi rôì tắt máy.

-15 phút sau chị hiền điện thoại gặp chú trí để lấy bhyt.em tôi lên lấy và xem thì lại sai ngày nên chú trí nói khi nào có thông báo cho.Tôi nhấn mạnh khi em tôi nộp lại bhyt cũ cho chị trang là sai ngày và thông báo cho chị trang ghi chú thích chỉnh sữa ngày lại khi có bhyt mới.

-tôi xin kiến nghị với ý kiến như sau:

+hành động gọi lên lấy bhyt bị sai ngày như thẻ bhyt cũ.đó có xem là hành động không xem trọng công dân khi làm việc không?

+trách nhiệm làm việc của cán bộ hiền đối với công dân có hay không?

+cán bộ làm việc như vậy có gọi là hành dân không ?

-nếu như em tôi bệnh trong tháng này không có bhyt thì sao.

-Tôi xin ý kiến đến sở như vậy,xin sở tiếp nhận ý kiến của tôi .tôi xin cám ơn.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

-Kính gửi:Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội.

-Tôi tên:Nguyễn Văn Toàn.

-em Tôi đang là sinh viên năm 3 ở xã thanh điền-châu thành -tây ninh.em Tôi đang được hưởng bảo trợ xã hội thuộc diện mồ côi Cha Mẹ.

-cách đây 2 tháng em tôi đi lãnh tiền xong chị Trang nói nộp bảo hiểm y tế (bhyt) cũ để phát bhyt mới cho sau đó em tôi đã nộp lại.tháng sau đi lãnh tiền xong em tôi hỏi bhyt thì chị trang nói chưa có.Tôi có thể chấp nhận là chưa kịp.

-ngày 5/01/2018 em tôi hỏi chị trang về bhyt ,chị trang nói có rồi bên chị hiền làm phòng thương binh xã hội ở xã.em tôi đến xã thì chị hiền đi hộp.em tôi xin số điện thoại điện chị hiền thì chị hiền nói có rồi ở bên chú lập sau đó đi qua chú lập thì chú lập nói hỏi lại chị hiền.qua hỏi lại thì nói khi nào có thông báo cho.

-tôi rất bức xúc về trách nhiệm làm việc như vậy nên tôi gọi lại chị hiền hỏi thì chị hiền nói khi nào có thì thông báo,tôi nói chị hiền là tôi hỏi sở xem khi nào có thì chị hiền nói với thái độ khó chịu là hỏi đi rôì tắt máy.

-15 phút sau chị hiền điện thoại gặp chú trí để lấy bhyt.em tôi lên lấy và xem thì lại sai ngày nên chú trí nói khi nào có thông báo cho.Tôi nhấn mạnh khi em tôi nộp lại bhyt cũ cho chị trang là sai ngày và thông báo cho chị trang ghi chú thích chỉnh sữa ngày lại khi có bhyt mới.

-tôi xin kiến nghị với ý kiến như sau:

+hành động gọi lên lấy bhyt bị sai ngày như thẻ bhyt cũ.đó có xem là hành động không xem trọng công dân khi làm việc không?

+trách nhiệm làm việc của cán bộ hiền đối với công dân có hay không?

+cán bộ làm việc như vậy có gọi là hành dân không ?

-nếu như em tôi bệnh trong tháng này không có bhyt thì sao.

-Tôi xin ý kiến đến sở như vậy,xin sở tiếp nhận ý kiến của tôi .tôi xin cám ơn.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: