(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế thu nhập cá nhân
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/01/2018 - 09 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 05/01/2018 - 14 Giờ 54 phút
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Cho tôi hỏi như sau:

Hiện tại tôi đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Phước Đông (Huyện Gò Dầu). Lương thực nhận của tôi từ tháng 02/2017 đến tháng 12/2017 là 7.500.000 đ/tháng. Riêng lương thực nhận tháng 01/2017 là 11.000.000 đ (do có lương tháng 13 của năm 2016). Hiện tại tôi không có người phụ thuộc. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải đóng thuế TNCN của tháng 01/2017 không?

Rất mong được Cục thuế tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Tôi xin cám ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/01/2018 - 10 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế trả lời như sau:

Tại  Khoản 2 Điều 2; Khoản 2 Điều 8; Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

          a)Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

           Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

b) Mức giảm trừ gia cảnh

b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân cư trú không có người phụ thuộc  có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì mức tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm thuộc đối tượng không nộp thuế TNCN, phần vượt trên 108 triệu đồng/năm thì nộp thuế TNCN theo quy định./.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế thu nhập cá nhân
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Cho tôi hỏi như sau:

Hiện tại tôi đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Phước Đông (Huyện Gò Dầu). Lương thực nhận của tôi từ tháng 02/2017 đến tháng 12/2017 là 7.500.000 đ/tháng. Riêng lương thực nhận tháng 01/2017 là 11.000.000 đ (do có lương tháng 13 của năm 2016). Hiện tại tôi không có người phụ thuộc. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải đóng thuế TNCN của tháng 01/2017 không?

Rất mong được Cục thuế tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Tôi xin cám ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Cho tôi hỏi như sau:

Hiện tại tôi đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Phước Đông (Huyện Gò Dầu). Lương thực nhận của tôi từ tháng 02/2017 đến tháng 12/2017 là 7.500.000 đ/tháng. Riêng lương thực nhận tháng 01/2017 là 11.000.000 đ (do có lương tháng 13 của năm 2016). Hiện tại tôi không có người phụ thuộc. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải đóng thuế TNCN của tháng 01/2017 không?

Rất mong được Cục thuế tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Tôi xin cám ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: