(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp kế toán (lần 2)
Người hỏi : Phòng Nội vụ Bến Cầu     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/03/2014 - 08 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 04/03/2014 - 08 Giờ 33 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Có khả năng do mạo danh.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp kế toán (lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu muốn hỏi Sở Nội vụ như sau:

Theo Hướng dẫn 927/HDLS-TC-NV ngày 24/4/2007 thì người phụ trách kế toán ở phòng chuyên môn trực thuộc huyện hưởng mức phụ cấp 0.3 nếu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ trung cấp trở lên. Huyện đã ra quyết định cho đối tượng nêu trên được hưởng phụ cấp 0.3 từ trước cho đến nay.

 Hiện nay theo công văn số 07/SNV-TCCC ngày 8/01/2014 của SNV tỉnh trước mắt thực hiện theo Điều 15,16, Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 đối với mức phụ cấp kế toán trưởng là 0.2 và phụ trách kế toán là 0.1.

Như vậy theo Điều 15, 16 Thông tư 163 thì:

Thứ nhất huyện có ra quyết định lại cho đối tượng đang hưởng mức phụ cấp trách nhiệm 0.3 thành mức 0.1 kể từ ngày 1/1/2014 hay không?

Thứ hai: Huyện có ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cấp xã đối với công chức tài chính-kế toán cấp xã (khi có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng) với mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 hay không? Nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì có được hưởng phụ cấp 0.1 hay không?

Tôi đã hỏi cụ thể, Yêu cầu Sở Nội vụ trả lời cụ thể.

Kiến nghị: tôi đã xem các câu trả lời của Sở Nội vụ tỉnh trên hộp thư trực tuyến đa phần đều có nội dung "câu hỏi của bạn chưa rõ, xin liên hệ với Phòng...Sở Nội vụ để được biết thêm" trong khi các cơ quan chuyên môn khác lại trả lời cho tổ chức, cá nhân được cụ thể, rõ ràng. Phải chăng đội ngũ CBCC Sở Nội vụ  không đủ trình độ chuyên môn và sợ trả lời sai. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để Sở Nội vụ phải trả lời cụ thể.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu muốn hỏi Sở Nội vụ như sau:

Theo Hướng dẫn 927/HDLS-TC-NV ngày 24/4/2007 thì người phụ trách kế toán ở phòng chuyên môn trực thuộc huyện hưởng mức phụ cấp 0.3 nếu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ trung cấp trở lên. Huyện đã ra quyết định cho đối tượng nêu trên được hưởng phụ cấp 0.3 từ trước cho đến nay.

 Hiện nay theo công văn số 07/SNV-TCCC ngày 8/01/2014 của SNV tỉnh trước mắt thực hiện theo Điều 15,16, Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 đối với mức phụ cấp kế toán trưởng là 0.2 và phụ trách kế toán là 0.1.

Như vậy theo Điều 15, 16 Thông tư 163 thì:

Thứ nhất huyện có ra quyết định lại cho đối tượng đang hưởng mức phụ cấp trách nhiệm 0.3 thành mức 0.1 kể từ ngày 1/1/2014 hay không?

Thứ hai: Huyện có ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cấp xã đối với công chức tài chính-kế toán cấp xã (khi có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng) với mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 hay không? Nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì có được hưởng phụ cấp 0.1 hay không?

Tôi đã hỏi cụ thể, Yêu cầu Sở Nội vụ trả lời cụ thể.

Kiến nghị: tôi đã xem các câu trả lời của Sở Nội vụ tỉnh trên hộp thư trực tuyến đa phần đều có nội dung "câu hỏi của bạn chưa rõ, xin liên hệ với Phòng...Sở Nội vụ để được biết thêm" trong khi các cơ quan chuyên môn khác lại trả lời cho tổ chức, cá nhân được cụ thể, rõ ràng. Phải chăng đội ngũ CBCC Sở Nội vụ  không đủ trình độ chuyên môn và sợ trả lời sai. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để Sở Nội vụ phải trả lời cụ thể.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: