(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phụ cấp kế toán
Người hỏi : Phòng Nội vụ Bến Cầu     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/02/2014 - 15 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 27/02/2014 - 10 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu muốn hỏi Sở Nội vụ như sau:

Theo Hướng dẫn 927/HDLS-TC-NV ngày 24/4/2007 thì người phụ trách kế toán (có đủ điều kiện và huyện đã ra quyết định) ở phòng chuyên môn trực thuộc huyện hưởng mức phụ cấp 0.3 và đang hưởng từ trước đến nay. Hiện nay theo công văn số 07/SNV-TCCC ngày 8/01/2014 của SNV tỉnh trước mắt thực hiện theo Điều 15,16, Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 đối với mức phụ cấp kế toán trưởng là 0.2 và phụ trách kế toán là 0.1.

Như vậy theo Điều 15, 16 Thông tư 163 thì:

Thứ nhất huyện có ra quyết định cho hưởng lại mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 từ ngày 1/1/2014 hay không (đối với phụ trách kế toán 0.3 như đã nêu trên)?

Thứ hai: Huyện có ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cấp xã (khi có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng) với mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 hay không? Nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng (công chức tài chính-kế toán xã, mỗi xã có từ 2-3 người) có được hưởng phụ cấp 0.1 hay không?

Kính mong Sở Nội vụ cho ý kiến.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 27/02/2014 - 11 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Do câu hỏi của bạn chưa rõ, vì vậy bạn nên liên hệ trực tiếp Phòng Tố chức công chức - Sở Nội vụ để được giải đáp một cách chính xác bạn nha.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ ( 066.3822414)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phụ cấp kế toán
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu muốn hỏi Sở Nội vụ như sau:

Theo Hướng dẫn 927/HDLS-TC-NV ngày 24/4/2007 thì người phụ trách kế toán (có đủ điều kiện và huyện đã ra quyết định) ở phòng chuyên môn trực thuộc huyện hưởng mức phụ cấp 0.3 và đang hưởng từ trước đến nay. Hiện nay theo công văn số 07/SNV-TCCC ngày 8/01/2014 của SNV tỉnh trước mắt thực hiện theo Điều 15,16, Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 đối với mức phụ cấp kế toán trưởng là 0.2 và phụ trách kế toán là 0.1.

Như vậy theo Điều 15, 16 Thông tư 163 thì:

Thứ nhất huyện có ra quyết định cho hưởng lại mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 từ ngày 1/1/2014 hay không (đối với phụ trách kế toán 0.3 như đã nêu trên)?

Thứ hai: Huyện có ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cấp xã (khi có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng) với mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 hay không? Nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng (công chức tài chính-kế toán xã, mỗi xã có từ 2-3 người) có được hưởng phụ cấp 0.1 hay không?

Kính mong Sở Nội vụ cho ý kiến.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu muốn hỏi Sở Nội vụ như sau:

Theo Hướng dẫn 927/HDLS-TC-NV ngày 24/4/2007 thì người phụ trách kế toán (có đủ điều kiện và huyện đã ra quyết định) ở phòng chuyên môn trực thuộc huyện hưởng mức phụ cấp 0.3 và đang hưởng từ trước đến nay. Hiện nay theo công văn số 07/SNV-TCCC ngày 8/01/2014 của SNV tỉnh trước mắt thực hiện theo Điều 15,16, Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 đối với mức phụ cấp kế toán trưởng là 0.2 và phụ trách kế toán là 0.1.

Như vậy theo Điều 15, 16 Thông tư 163 thì:

Thứ nhất huyện có ra quyết định cho hưởng lại mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 từ ngày 1/1/2014 hay không (đối với phụ trách kế toán 0.3 như đã nêu trên)?

Thứ hai: Huyện có ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cấp xã (khi có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng) với mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 hay không? Nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng (công chức tài chính-kế toán xã, mỗi xã có từ 2-3 người) có được hưởng phụ cấp 0.1 hay không?

Kính mong Sở Nội vụ cho ý kiến.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: