(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xét chuyển ngạch công chức?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 01679718618     Email: tinhhoasakurailoveyou@yahoo.com     Địa chỉ: Tân Biên
Ngày hỏi: 26/02/2014 - 15 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 27/02/2014 - 10 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chuyên môn!

Để đảm bảo hài hòa về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức nói chung, cá nhân tôi nói riêng. Kính trình cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trả lời đối với trường hợp sau:

Tôi là công chức, công tác tại phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên. Năm 2009, tôi được tuyển dụng vào công chức cấp huyện. Tôi đang hưởng lương của ngạch Chuyên viên, mã số 01a.003, bậc 2/10, hệ số 2,41. Qua quá trình tự đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, cuối năm 2013 tôi đã tốt nghiệp hệ đai học phù hợp với vị trí việc làm tôi đang công tác.

Tuy nhiên, qua quá trình trình hồ sơ chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003 tại Phòng Nội vụ huyện, tôi được biết quy trình xét chuyển đã không còn thực hiện, chờ hướng dẫn cụ thể của Sở Nội vụ tỉnh (Nhưng không có Công văn hoặc thông báo bằng văn bản cụ thể nào thể hiện tạm ngưng quy trình xét chuyển).

Từ thực tế nêu trên, kính trình cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền cho ý kiến về việc xét chuyển ngạch công chức của tôi: Chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003.

Để đảm bảo tính dân chủ, công khai trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đề nghị cơ quan hoặc cấp có thầm quyền trả lời bằng văn bản đối với trường hợp của tôi về Phòng Nội vụ huyện, để cơ quan chuyên môn cấp dưới làm cơ sở triển khai, thực hiện và trả lời các cá nhân, tổ chức khi có kiến nghị, yêu cầu./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 27/02/2014 - 11 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Bạn nên theo dõi trên các kênh Báo, Đài, Website của tỉnh (tayninh.gov.vn), Website của Sở Nội vụ (sonoivu.tayninh.gov.vn) để nắm thông tin chính xác về tổ chức thi chuyển ngạch bạn nha.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ (066.3822414) 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xét chuyển ngạch công chức?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chuyên môn!

Để đảm bảo hài hòa về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức nói chung, cá nhân tôi nói riêng. Kính trình cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trả lời đối với trường hợp sau:

Tôi là công chức, công tác tại phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên. Năm 2009, tôi được tuyển dụng vào công chức cấp huyện. Tôi đang hưởng lương của ngạch Chuyên viên, mã số 01a.003, bậc 2/10, hệ số 2,41. Qua quá trình tự đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, cuối năm 2013 tôi đã tốt nghiệp hệ đai học phù hợp với vị trí việc làm tôi đang công tác.

Tuy nhiên, qua quá trình trình hồ sơ chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003 tại Phòng Nội vụ huyện, tôi được biết quy trình xét chuyển đã không còn thực hiện, chờ hướng dẫn cụ thể của Sở Nội vụ tỉnh (Nhưng không có Công văn hoặc thông báo bằng văn bản cụ thể nào thể hiện tạm ngưng quy trình xét chuyển).

Từ thực tế nêu trên, kính trình cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền cho ý kiến về việc xét chuyển ngạch công chức của tôi: Chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003.

Để đảm bảo tính dân chủ, công khai trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đề nghị cơ quan hoặc cấp có thầm quyền trả lời bằng văn bản đối với trường hợp của tôi về Phòng Nội vụ huyện, để cơ quan chuyên môn cấp dưới làm cơ sở triển khai, thực hiện và trả lời các cá nhân, tổ chức khi có kiến nghị, yêu cầu./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chuyên môn!

Để đảm bảo hài hòa về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức nói chung, cá nhân tôi nói riêng. Kính trình cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trả lời đối với trường hợp sau:

Tôi là công chức, công tác tại phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên. Năm 2009, tôi được tuyển dụng vào công chức cấp huyện. Tôi đang hưởng lương của ngạch Chuyên viên, mã số 01a.003, bậc 2/10, hệ số 2,41. Qua quá trình tự đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, cuối năm 2013 tôi đã tốt nghiệp hệ đai học phù hợp với vị trí việc làm tôi đang công tác.

Tuy nhiên, qua quá trình trình hồ sơ chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003 tại Phòng Nội vụ huyện, tôi được biết quy trình xét chuyển đã không còn thực hiện, chờ hướng dẫn cụ thể của Sở Nội vụ tỉnh (Nhưng không có Công văn hoặc thông báo bằng văn bản cụ thể nào thể hiện tạm ngưng quy trình xét chuyển).

Từ thực tế nêu trên, kính trình cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền cho ý kiến về việc xét chuyển ngạch công chức của tôi: Chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003.

Để đảm bảo tính dân chủ, công khai trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đề nghị cơ quan hoặc cấp có thầm quyền trả lời bằng văn bản đối với trường hợp của tôi về Phòng Nội vụ huyện, để cơ quan chuyên môn cấp dưới làm cơ sở triển khai, thực hiện và trả lời các cá nhân, tổ chức khi có kiến nghị, yêu cầu./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: