(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiền thu phí chứng thực tại ubnd xã
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/05/2017 - 17 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 15/05/2017 - 14 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Tiền thu phí người dân tại một cửa ubnd xã, do số tiền thu dư so với xé biên lai thu phí khi tổng kết cuối tháng nọp cho kết toán xã đi quyết toán nếu số dư đó muốn nọp lại cho ubnd xã thì cách nọp như thế nào cho đúng ( số tiền thu dư do tiền lẻ người dân bỏ lại, hoặc do người dân cho người thu phí nhưng Công chức từ chối nhận và trả lại người dân không lấy lại nên cuối tháng dư tiền ra so với việc thu xé biên lai thu phí) 

nay tôi muốn nọp lại cho ubnd xã nếu mõi tháng có số tiền dôi dư ra thì cách nộp như thế nào? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 22/05/2017 - 10 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Theo quy định về kê khai, nộp phí, lệ phí thì số phí, lệ phí thu được phải bằng với số tiền in trên mệnh giá biên lai thu phí, lệ phí. Tuy nhiên, theo nội dung câu hỏi trên thì số tiền thu dư do tiền lẻ người dân bỏ lại hoặc do người dân cho người thu phí, lệ phí nhưng công chức thu phí, lệ phí từ chối nhận và trả lại người dân không nhận nên cuối tháng đối chiếu số tiền dư so với số tiền đã ghi biên lại thu phí, lệ phí. Như vậy, số tiền dư trên phải nộp Ngân sách nhà nước theo quy định (nộp vào thu khác ngân sách xã - tiểu mục: 4949).

Trân trọng kính chào.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiền thu phí chứng thực tại ubnd xã
 Nội dung câu hỏi:

Tiền thu phí người dân tại một cửa ubnd xã, do số tiền thu dư so với xé biên lai thu phí khi tổng kết cuối tháng nọp cho kết toán xã đi quyết toán nếu số dư đó muốn nọp lại cho ubnd xã thì cách nọp như thế nào cho đúng ( số tiền thu dư do tiền lẻ người dân bỏ lại, hoặc do người dân cho người thu phí nhưng Công chức từ chối nhận và trả lại người dân không lấy lại nên cuối tháng dư tiền ra so với việc thu xé biên lai thu phí) 

nay tôi muốn nọp lại cho ubnd xã nếu mõi tháng có số tiền dôi dư ra thì cách nộp như thế nào? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tiền thu phí người dân tại một cửa ubnd xã, do số tiền thu dư so với xé biên lai thu phí khi tổng kết cuối tháng nọp cho kết toán xã đi quyết toán nếu số dư đó muốn nọp lại cho ubnd xã thì cách nọp như thế nào cho đúng ( số tiền thu dư do tiền lẻ người dân bỏ lại, hoặc do người dân cho người thu phí nhưng Công chức từ chối nhận và trả lại người dân không lấy lại nên cuối tháng dư tiền ra so với việc thu xé biên lai thu phí) 

nay tôi muốn nọp lại cho ubnd xã nếu mõi tháng có số tiền dôi dư ra thì cách nộp như thế nào? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: