(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ trực tại Một cửa
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/04/2017 - 15 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 25/04/2017 - 08 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

chế độ trực tại một cửa UBND xã, một tháng cán bộ chỉ được hỗ trợ 280.000đ, chế độ quá thấp đề nghị sở nộ vụ sớm dựa thảo ban hành mức hỗ trợ mới. giúp công chức có một phần thu nhập và tạo sự nhiệt huyết trong công tác


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 25/04/2017 - 08 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

xin tiếp thu ý kiến của ông/bà , Sở Nội vụ sẽ sớm tham mưu cho UBND tỉnh về nội dung nêu trên.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ trực tại Một cửa
 Nội dung câu hỏi:

chế độ trực tại một cửa UBND xã, một tháng cán bộ chỉ được hỗ trợ 280.000đ, chế độ quá thấp đề nghị sở nộ vụ sớm dựa thảo ban hành mức hỗ trợ mới. giúp công chức có một phần thu nhập và tạo sự nhiệt huyết trong công tác

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chế độ trực tại một cửa UBND xã, một tháng cán bộ chỉ được hỗ trợ 280.000đ, chế độ quá thấp đề nghị sở nộ vụ sớm dựa thảo ban hành mức hỗ trợ mới. giúp công chức có một phần thu nhập và tạo sự nhiệt huyết trong công tác

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: