(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nội vụ
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/04/2017 - 10 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 21/04/2017 - 10 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi câu hỏi với nội dung “Tôi thấy một điều bất hợp lý trong công tác tuyển dụng viên chức ở TP Tây Ninh mà Sở Nội vụ lại phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau: Vị trí tuyển dụng là vị trí kế toán nhưng ngành mà được phê duyệt lại là ngành Tài chính Ngân hàng thật khó hiểu sao vị trí việc làm là kế toán sao chúng ta k tuyển ngành kế toán mà lại tuyển tài Chính Ngân hàng, nếu căn cứ vào đề án vị trí việc làm thì không phù hợp, còn nếu không căn cứ vào đề án vị trí việc làm thì đề án vị trí việc làm xây dựng hổm nay để làm gì?”. Sở Nội vụ trả lời “Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ. Về ý kiến của bạn, Sở Nội vụ trả lời như sau: Việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của UBND thành phố Tây Ninh nói chung hay các đơn vị sự nghiệp khác nói riêng, Sở Nội vụ đều phê duyệt trên cơ sở vị trí việc làm và biên chế chưa sử dụng. Nếu đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, trên cơ sở ngành nghề phù hợp và đúng vị trí việc làm thì đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển theo đúng quy định. Đối với vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển, không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng”.

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn câu trả lời nhanh chóng của Sở Nội vụ. Tuy nhiên tôi chưa thống nhất với câu trả lời trên vì những lý do như sau:

 

Đối với nội dung này “”Đối với vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển, không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng”” nếu nói vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển tại sao trong kế hoạch tuyển dụng chỉ tuyển duy nhất có một ngành Tài chính Ngân hàng trong khi đó là vị trí kế toán mà không nêu hết các ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đây là một điều bất hợp lý đề nghị xem lại. Trả lời là không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng nội dung này trả lời chưa phù hợp với đề án vị trí việc làm và nếu đề án xây dựng là nhóm ngành tài chính, kế toán thì không phù hợp với tình hình thực tế vì vị trí kế toán không thể tuyển ngành Tài chính ngân hàng để làm thay cho những người học kế toán, đặc biệt ngành tài chính ngân hàng không liên quang gì đến kế toán. Do đó đề nghị xem lại nội dung này tránh trường hợp như báo chí đã nêu hiện nay có một số công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước có cũng như không có và có tới 30% cán bộ công chức không làm dc việc là do tuyển dụng không đúng vị trí việc làm và ngành nghề đã học.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/05/2017 - 15 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, trước hết xin cám ơn bạn đã gửi câu hỏi và những góp ý về việc tuyển dụng viên chức đến Sở Nội vụ. Về nội dung câu hỏi thì Sở Nội vụ đã trả lời vào ngày 17 tháng 4 năm 2017; Về nội dung góp ý,  Sở Nội vụ xin ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn.

Trân trọng!

Phòng Công chức viên chức 066.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi câu hỏi với nội dung “Tôi thấy một điều bất hợp lý trong công tác tuyển dụng viên chức ở TP Tây Ninh mà Sở Nội vụ lại phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau: Vị trí tuyển dụng là vị trí kế toán nhưng ngành mà được phê duyệt lại là ngành Tài chính Ngân hàng thật khó hiểu sao vị trí việc làm là kế toán sao chúng ta k tuyển ngành kế toán mà lại tuyển tài Chính Ngân hàng, nếu căn cứ vào đề án vị trí việc làm thì không phù hợp, còn nếu không căn cứ vào đề án vị trí việc làm thì đề án vị trí việc làm xây dựng hổm nay để làm gì?”. Sở Nội vụ trả lời “Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ. Về ý kiến của bạn, Sở Nội vụ trả lời như sau: Việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của UBND thành phố Tây Ninh nói chung hay các đơn vị sự nghiệp khác nói riêng, Sở Nội vụ đều phê duyệt trên cơ sở vị trí việc làm và biên chế chưa sử dụng. Nếu đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, trên cơ sở ngành nghề phù hợp và đúng vị trí việc làm thì đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển theo đúng quy định. Đối với vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển, không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng”.

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn câu trả lời nhanh chóng của Sở Nội vụ. Tuy nhiên tôi chưa thống nhất với câu trả lời trên vì những lý do như sau:

 

Đối với nội dung này “”Đối với vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển, không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng”” nếu nói vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển tại sao trong kế hoạch tuyển dụng chỉ tuyển duy nhất có một ngành Tài chính Ngân hàng trong khi đó là vị trí kế toán mà không nêu hết các ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đây là một điều bất hợp lý đề nghị xem lại. Trả lời là không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng nội dung này trả lời chưa phù hợp với đề án vị trí việc làm và nếu đề án xây dựng là nhóm ngành tài chính, kế toán thì không phù hợp với tình hình thực tế vì vị trí kế toán không thể tuyển ngành Tài chính ngân hàng để làm thay cho những người học kế toán, đặc biệt ngành tài chính ngân hàng không liên quang gì đến kế toán. Do đó đề nghị xem lại nội dung này tránh trường hợp như báo chí đã nêu hiện nay có một số công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước có cũng như không có và có tới 30% cán bộ công chức không làm dc việc là do tuyển dụng không đúng vị trí việc làm và ngành nghề đã học.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi câu hỏi với nội dung “Tôi thấy một điều bất hợp lý trong công tác tuyển dụng viên chức ở TP Tây Ninh mà Sở Nội vụ lại phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau: Vị trí tuyển dụng là vị trí kế toán nhưng ngành mà được phê duyệt lại là ngành Tài chính Ngân hàng thật khó hiểu sao vị trí việc làm là kế toán sao chúng ta k tuyển ngành kế toán mà lại tuyển tài Chính Ngân hàng, nếu căn cứ vào đề án vị trí việc làm thì không phù hợp, còn nếu không căn cứ vào đề án vị trí việc làm thì đề án vị trí việc làm xây dựng hổm nay để làm gì?”. Sở Nội vụ trả lời “Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ. Về ý kiến của bạn, Sở Nội vụ trả lời như sau: Việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của UBND thành phố Tây Ninh nói chung hay các đơn vị sự nghiệp khác nói riêng, Sở Nội vụ đều phê duyệt trên cơ sở vị trí việc làm và biên chế chưa sử dụng. Nếu đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, trên cơ sở ngành nghề phù hợp và đúng vị trí việc làm thì đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển theo đúng quy định. Đối với vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển, không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng”.

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn câu trả lời nhanh chóng của Sở Nội vụ. Tuy nhiên tôi chưa thống nhất với câu trả lời trên vì những lý do như sau:

 

Đối với nội dung này “”Đối với vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển, không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng”” nếu nói vị trí tuyển dụng là kế toán thì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đều được xem xét để thi hoặc xét tuyển tại sao trong kế hoạch tuyển dụng chỉ tuyển duy nhất có một ngành Tài chính Ngân hàng trong khi đó là vị trí kế toán mà không nêu hết các ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán đây là một điều bất hợp lý đề nghị xem lại. Trả lời là không nhất thiết phải đúng chuyên ngành kế toán mới được xem xét, tuyển dụng nội dung này trả lời chưa phù hợp với đề án vị trí việc làm và nếu đề án xây dựng là nhóm ngành tài chính, kế toán thì không phù hợp với tình hình thực tế vì vị trí kế toán không thể tuyển ngành Tài chính ngân hàng để làm thay cho những người học kế toán, đặc biệt ngành tài chính ngân hàng không liên quang gì đến kế toán. Do đó đề nghị xem lại nội dung này tránh trường hợp như báo chí đã nêu hiện nay có một số công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước có cũng như không có và có tới 30% cán bộ công chức không làm dc việc là do tuyển dụng không đúng vị trí việc làm và ngành nghề đã học.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: