(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HỎI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/03/2017 - 21 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 22/03/2017 - 15 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

hiện nay bộ phận 1 cửa cấp xã đã được cài đặt hệ thống phần mềm 1 của điện tử để giải quyết thủ tục hồ sơ cho nhân dân được nhanh gọn, tôi thấy rất tiện dụng.

tuy nhiên trong phần cài đặt hệ thống thủ tục hành chính cần giải quyết của các bộ phận tại cấp xã lúc đầu tiên (chưa điều chỉnh) rất đầy đủ tất cả các thu tục cần giải quyết. nhưng sau trong quá trình vận hành thhif dơn vị tư vấn FPT nói đã sửa đổi theo TTHC do tỉnh ban hành nên rút ngắn lại, cụ thể:

- Lĩnh vực địa chính chỉ còn 3 thủ tục

- Lĩnh vực LĐTB xã hội còn 13 thủ tục

- Lĩnh vực văn phòng - thống kê, tư pháp cũng bị thiếu.

vì vậy trong quá trình nhận hô sơ của tổ chức, công dân không cập nhật vào hệ thống được mà phải ghi riêng ra 1 cuốn sổ để theo dõi nên rất bất tiện khi thống kê.

Đề nghị sở thông tin truyền thông tác làm việc lại với đơn vị tư vấn FPT điều chỉnh lại:

1. Cập nhật đầy đủ số thủ tục thực tế nhận như lúc đầu

2. Tích hợp toàn bộ TTHC của: văn phòng - thống kê; tư pháp - hộ tịch; LĐTBXH; Văn hóa xã hội; địa chính... vào tài khoản của công chức văn phòng thống kê để tiện cho việc nhận hồ sơ rồi chuyển cho các bộ phận chuyên môn khác giải quyết.

Rất mong sở TTTT quan tâm để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 29/03/2017 - 15 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Trước tiên, Sở Thông tin và Truyền thông xin chân thành cám ơn câu hỏi của ông/bà về việc áp dụng hệ thống một cửa điện tử cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

           Hệ thống một cửa điện tử được sử dụng trên địa bàn tỉnh hiện nay được xây dựng và đưa vào thực hiện căn cứ theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh. Đối với bộ thủ tục hành chính của các ngành liên quan thì căn cứ vào các Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính của các ngành như sau:

Lĩnh vực

Số QĐ

Ngày

Tỉnh

Huyện

Tổng

số

1.Giao thông VT

2772/QĐ-UBND

30/11/2015

81

0

0

81

2.Lao động-TB-XH

2808/QĐ-UBND

02/12/2015

92

33

13

138

3.Công Thương

2593/QĐ-UBND

6/11/2015

82

10

3

95

4.Thông tin – Tr.thông

2827/QĐ-UBND

03/12/2015

41

6

0

47

5.Văn hoá

3013/QĐ-UBND

22/12/2015

97

13

3

113

6.Khoa học

2885/QĐ-UBND

11/12/2015

42

0

0

42

7.Nội vụ

2886/QĐ-UBND

11/12/2015

64

39

11

114

8.Tài chính

3137/QĐ-UBND

30/12/2015

17

1

0

18

9.Giáo dục

3227/QĐ-UBND

31/12/2015

50

35

4

89

10.Nông nghiệp

256/QĐ-UBND

01/02/2016

135

39

18

192

11.Tài nguyên MT

 183/QĐ-UBND

25/01/2016

84

8

3

95

12.Tư pháp

1108/QĐ-UBND

1355/QĐ-UBND

06/5/2016

01/6/2016

117

0

34

0

41

4

192

4

13.Kế hoạch

965/QĐ-UBND

21/04/2016

93

35

11

139

14. BQL Khu kinh tế

1509/QĐ-UBND

15/6/2016

83

0

0

83

15. Xây dựng

1510/QĐ-UBND

16/6/2016

65

13

2

80

16. Ngoại vụ

2492/QĐ-UBND

3/12/2013

4

0

0

4

17.Y tế

1755/QĐ-UBND

30/6/2016

154

5

1

160

 

 

 

1.301

271

110

1.682

 

 

           Qua đó, đối với cấp xã  lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường thì có 3 thủ tục hành chính, lĩnh vực ngành Lao đông – Thương binh và Xã hội có 13 thủ tục hành chính và Lĩnh vực ngành Tư pháp có 45 thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài 3 lĩnh vực nêu trên thì cấp xã còn phải tiếp nhận thêm TTHC của 8 lĩnh vực còn lại bao gồm: Y tế, xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Nông nghiệp, Giáo dục, Nội vụ, Văn hoá và Công thương.

          Riêng đối với các hồ sơ không phải là thủ tục hành chính (hồ sơ xin việc, xác nhận các loại hồ sơ của ngân hàng…), trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử đã có chức năng “Hồ sơ văn phòng” để tiếp nhận và lưu trữ nhằm có những thống kê, báo cáo liên quan.

          Đối với việc ghi sổ theo dõi, hệ thống một cửa điện tử đã có chức năng in sổ theo dõi. Do đó, không cần phải ghi chép nhân công như trước đây.

           Vì vậy, để tiếp nhận được tất cả thủ tục hành chính của 11 lĩnh vực thuộc cấp xã và các hồ sơ không  phải là thủ tục hành chính. Đề nghị ông/bà (địa phương) báo cáo bằng văn bản về Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện của địa phương mình để được phân quyền sử dụng đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định.

Trân trọng cám ơn./.

Sở Thông tin và Truyền thông


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HỎI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 Nội dung câu hỏi:

hiện nay bộ phận 1 cửa cấp xã đã được cài đặt hệ thống phần mềm 1 của điện tử để giải quyết thủ tục hồ sơ cho nhân dân được nhanh gọn, tôi thấy rất tiện dụng.

tuy nhiên trong phần cài đặt hệ thống thủ tục hành chính cần giải quyết của các bộ phận tại cấp xã lúc đầu tiên (chưa điều chỉnh) rất đầy đủ tất cả các thu tục cần giải quyết. nhưng sau trong quá trình vận hành thhif dơn vị tư vấn FPT nói đã sửa đổi theo TTHC do tỉnh ban hành nên rút ngắn lại, cụ thể:

- Lĩnh vực địa chính chỉ còn 3 thủ tục

- Lĩnh vực LĐTB xã hội còn 13 thủ tục

- Lĩnh vực văn phòng - thống kê, tư pháp cũng bị thiếu.

vì vậy trong quá trình nhận hô sơ của tổ chức, công dân không cập nhật vào hệ thống được mà phải ghi riêng ra 1 cuốn sổ để theo dõi nên rất bất tiện khi thống kê.

Đề nghị sở thông tin truyền thông tác làm việc lại với đơn vị tư vấn FPT điều chỉnh lại:

1. Cập nhật đầy đủ số thủ tục thực tế nhận như lúc đầu

2. Tích hợp toàn bộ TTHC của: văn phòng - thống kê; tư pháp - hộ tịch; LĐTBXH; Văn hóa xã hội; địa chính... vào tài khoản của công chức văn phòng thống kê để tiện cho việc nhận hồ sơ rồi chuyển cho các bộ phận chuyên môn khác giải quyết.

Rất mong sở TTTT quan tâm để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

hiện nay bộ phận 1 cửa cấp xã đã được cài đặt hệ thống phần mềm 1 của điện tử để giải quyết thủ tục hồ sơ cho nhân dân được nhanh gọn, tôi thấy rất tiện dụng.

tuy nhiên trong phần cài đặt hệ thống thủ tục hành chính cần giải quyết của các bộ phận tại cấp xã lúc đầu tiên (chưa điều chỉnh) rất đầy đủ tất cả các thu tục cần giải quyết. nhưng sau trong quá trình vận hành thhif dơn vị tư vấn FPT nói đã sửa đổi theo TTHC do tỉnh ban hành nên rút ngắn lại, cụ thể:

- Lĩnh vực địa chính chỉ còn 3 thủ tục

- Lĩnh vực LĐTB xã hội còn 13 thủ tục

- Lĩnh vực văn phòng - thống kê, tư pháp cũng bị thiếu.

vì vậy trong quá trình nhận hô sơ của tổ chức, công dân không cập nhật vào hệ thống được mà phải ghi riêng ra 1 cuốn sổ để theo dõi nên rất bất tiện khi thống kê.

Đề nghị sở thông tin truyền thông tác làm việc lại với đơn vị tư vấn FPT điều chỉnh lại:

1. Cập nhật đầy đủ số thủ tục thực tế nhận như lúc đầu

2. Tích hợp toàn bộ TTHC của: văn phòng - thống kê; tư pháp - hộ tịch; LĐTBXH; Văn hóa xã hội; địa chính... vào tài khoản của công chức văn phòng thống kê để tiện cho việc nhận hồ sơ rồi chuyển cho các bộ phận chuyên môn khác giải quyết.

Rất mong sở TTTT quan tâm để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: