(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin được hỏi Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/01/2014 - 07 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 21/01/2014 - 08 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi không đồng ý với câu trả lời của Sở Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ trả lời cụ thể hơn. Không đồng ý vì những lý do như sau:

Sở Nội vụ trả lời

1. Về tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện, đề nghị bạn liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy để biết.

Trả lời như thế này thì tôi hỏi diễn đàng này để làm gì mà kêu tôi phải liên hệ hỏi ban tổ chức?tại sao Sở không liên hệ để trả lời cư thê cho người dân ma kêu tôi hỏi ban tổ chức?

Sở nội vụ trả lời tôi đồng ý với câu trả lời

2. Do các cơ quan như các sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện có nhu cầu cần người phục vụ cho vị trí công việc nhưng chưa có đợt thi tuyển công chức; hơn nữa tỉnh có  chính sách thu hút nhân tài nên đã bố trí để kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Tuy nhiên khi tuyển dụng thì vị trí việc làm được tuyển dụng sẽ được công khai và tất cả các thí sinh đều như nhu không phân biệt

vì những lý do như sao?

- Nếu tổ chức thi tuyển mà những vị trí đó đã có người là không công bằng cho những thí sinh tư do dễ sai ra nhiều tiêu cực trong quá trình các cơ quan này tuyển dụng dẽ sãi ra trường hợp quen biết chạy chọt để được tuyển dụng sau đó thi để họp thức hóa vị trí đề nghị khi thi tuyển công chức phải thi công bằng nghĩa là vị trí đó phải không có người làm các thí sinh phải cạnh tranh công bằng.

- Kiến nghị UBND tỉnh không nên tuyển dụng trước rồi mới thi sau như vậy dẽ sải ra tiêu cực không công bằng cho thí sinh tự do.....

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/02/2014 - 08 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Do câu hỏi của bạn mang tính chất chủ quan vì vậy bạn nên liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức công chức Sở Nội vụ (066.3822414) để được giải đáp thắc mắc rõ ràng.

Trân Trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin được hỏi Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy
 Nội dung câu hỏi:

Tôi không đồng ý với câu trả lời của Sở Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ trả lời cụ thể hơn. Không đồng ý vì những lý do như sau:

Sở Nội vụ trả lời

1. Về tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện, đề nghị bạn liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy để biết.

Trả lời như thế này thì tôi hỏi diễn đàng này để làm gì mà kêu tôi phải liên hệ hỏi ban tổ chức?tại sao Sở không liên hệ để trả lời cư thê cho người dân ma kêu tôi hỏi ban tổ chức?

Sở nội vụ trả lời tôi đồng ý với câu trả lời

2. Do các cơ quan như các sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện có nhu cầu cần người phục vụ cho vị trí công việc nhưng chưa có đợt thi tuyển công chức; hơn nữa tỉnh có  chính sách thu hút nhân tài nên đã bố trí để kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Tuy nhiên khi tuyển dụng thì vị trí việc làm được tuyển dụng sẽ được công khai và tất cả các thí sinh đều như nhu không phân biệt

vì những lý do như sao?

- Nếu tổ chức thi tuyển mà những vị trí đó đã có người là không công bằng cho những thí sinh tư do dễ sai ra nhiều tiêu cực trong quá trình các cơ quan này tuyển dụng dẽ sãi ra trường hợp quen biết chạy chọt để được tuyển dụng sau đó thi để họp thức hóa vị trí đề nghị khi thi tuyển công chức phải thi công bằng nghĩa là vị trí đó phải không có người làm các thí sinh phải cạnh tranh công bằng.

- Kiến nghị UBND tỉnh không nên tuyển dụng trước rồi mới thi sau như vậy dẽ sải ra tiêu cực không công bằng cho thí sinh tự do.....

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi không đồng ý với câu trả lời của Sở Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ trả lời cụ thể hơn. Không đồng ý vì những lý do như sau:

Sở Nội vụ trả lời

1. Về tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện, đề nghị bạn liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy để biết.

Trả lời như thế này thì tôi hỏi diễn đàng này để làm gì mà kêu tôi phải liên hệ hỏi ban tổ chức?tại sao Sở không liên hệ để trả lời cư thê cho người dân ma kêu tôi hỏi ban tổ chức?

Sở nội vụ trả lời tôi đồng ý với câu trả lời

2. Do các cơ quan như các sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện có nhu cầu cần người phục vụ cho vị trí công việc nhưng chưa có đợt thi tuyển công chức; hơn nữa tỉnh có  chính sách thu hút nhân tài nên đã bố trí để kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Tuy nhiên khi tuyển dụng thì vị trí việc làm được tuyển dụng sẽ được công khai và tất cả các thí sinh đều như nhu không phân biệt

vì những lý do như sao?

- Nếu tổ chức thi tuyển mà những vị trí đó đã có người là không công bằng cho những thí sinh tư do dễ sai ra nhiều tiêu cực trong quá trình các cơ quan này tuyển dụng dẽ sãi ra trường hợp quen biết chạy chọt để được tuyển dụng sau đó thi để họp thức hóa vị trí đề nghị khi thi tuyển công chức phải thi công bằng nghĩa là vị trí đó phải không có người làm các thí sinh phải cạnh tranh công bằng.

- Kiến nghị UBND tỉnh không nên tuyển dụng trước rồi mới thi sau như vậy dẽ sải ra tiêu cực không công bằng cho thí sinh tự do.....

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: