(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin hỏi Sở Nội vụ
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/12/2016 - 09 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin hỏi Sở Nội vụ về việc thi công chức cấp xã hiện nay tôi thấy có sự chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các vị trí thi tuyển đối với các các ngành nghề dự kiến để thi tuyển. Lý dó chúng ta đã phê duyệt đề án vị trí việc làm rồi của từng cơ quan trên địa bàn tỉnh như vậy tại sao cùng một vị trí như nhau mà tuyển dụng ngành nghề khác nhau giữa các huyện ví dụ thi tuyển vị trí công chức văn phòng thống kê thì có huyện tuyển luật, hành chính, kinh tế có huyện lại không tuyển 3 ngành trên mà tuyển công nghệ thông tin, tài chính như vậy giữa đề án vị trí việc làm và vị trí thi tuyển có đối lập nhau hay chăng vì nếu đã phê duyệt đề án vị trí việc làm thì cùng một vị trí thi tuyển của các huyện khác nhau là cùng ngành nghề thi tuyển chứ sao tôi thấy các huyện không thống nhất với nhau. Nêu phê duyệt đề án vị trí việc làm mà mỗi huyện thi tuyển mỗi kiểu như thế này thì đề án vị trí việc làm không phát huy được tác dụng gì cả (không có chuyện giải thích do nhu cầu hiện tại cần ngành đó không cần ngành kia mà phải dựa trên đề án vị trí việc làm ví dụ cần thống nhất như sau: huyện Bến Cầu nhu cầu thi tuyển công chức văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển bao gồm Luật, Hành chính, Kinh tế thì huyện Gò Dầu nếu thi tuyển công chức cũng vị trí văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển phải bắt buộc thống nhất như huyện Bến Cầu là các ngành này Luật, Hành chính, Kinh tế không có chuyện thích ngành nào thì đưa vào ngành đó là không thể chấp nhận được) ví dụ chỉ mang tính minh họa tuy nhiên còn rất nhiều vị trí khác cũng giống như vậy . Do đó kiến nghị Sở Nội vụ cần có văn bản chấn chỉnh việc này của các huyện k thể cùng một vị trí mà tuyển các ngành nghề khác nhau như vậy là chưa hợp lý và chưa phát huy được đề án vị trí việc làm mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Trân trọng


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin hỏi Sở Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin hỏi Sở Nội vụ về việc thi công chức cấp xã hiện nay tôi thấy có sự chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các vị trí thi tuyển đối với các các ngành nghề dự kiến để thi tuyển. Lý dó chúng ta đã phê duyệt đề án vị trí việc làm rồi của từng cơ quan trên địa bàn tỉnh như vậy tại sao cùng một vị trí như nhau mà tuyển dụng ngành nghề khác nhau giữa các huyện ví dụ thi tuyển vị trí công chức văn phòng thống kê thì có huyện tuyển luật, hành chính, kinh tế có huyện lại không tuyển 3 ngành trên mà tuyển công nghệ thông tin, tài chính như vậy giữa đề án vị trí việc làm và vị trí thi tuyển có đối lập nhau hay chăng vì nếu đã phê duyệt đề án vị trí việc làm thì cùng một vị trí thi tuyển của các huyện khác nhau là cùng ngành nghề thi tuyển chứ sao tôi thấy các huyện không thống nhất với nhau. Nêu phê duyệt đề án vị trí việc làm mà mỗi huyện thi tuyển mỗi kiểu như thế này thì đề án vị trí việc làm không phát huy được tác dụng gì cả (không có chuyện giải thích do nhu cầu hiện tại cần ngành đó không cần ngành kia mà phải dựa trên đề án vị trí việc làm ví dụ cần thống nhất như sau: huyện Bến Cầu nhu cầu thi tuyển công chức văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển bao gồm Luật, Hành chính, Kinh tế thì huyện Gò Dầu nếu thi tuyển công chức cũng vị trí văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển phải bắt buộc thống nhất như huyện Bến Cầu là các ngành này Luật, Hành chính, Kinh tế không có chuyện thích ngành nào thì đưa vào ngành đó là không thể chấp nhận được) ví dụ chỉ mang tính minh họa tuy nhiên còn rất nhiều vị trí khác cũng giống như vậy . Do đó kiến nghị Sở Nội vụ cần có văn bản chấn chỉnh việc này của các huyện k thể cùng một vị trí mà tuyển các ngành nghề khác nhau như vậy là chưa hợp lý và chưa phát huy được đề án vị trí việc làm mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin hỏi Sở Nội vụ về việc thi công chức cấp xã hiện nay tôi thấy có sự chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các vị trí thi tuyển đối với các các ngành nghề dự kiến để thi tuyển. Lý dó chúng ta đã phê duyệt đề án vị trí việc làm rồi của từng cơ quan trên địa bàn tỉnh như vậy tại sao cùng một vị trí như nhau mà tuyển dụng ngành nghề khác nhau giữa các huyện ví dụ thi tuyển vị trí công chức văn phòng thống kê thì có huyện tuyển luật, hành chính, kinh tế có huyện lại không tuyển 3 ngành trên mà tuyển công nghệ thông tin, tài chính như vậy giữa đề án vị trí việc làm và vị trí thi tuyển có đối lập nhau hay chăng vì nếu đã phê duyệt đề án vị trí việc làm thì cùng một vị trí thi tuyển của các huyện khác nhau là cùng ngành nghề thi tuyển chứ sao tôi thấy các huyện không thống nhất với nhau. Nêu phê duyệt đề án vị trí việc làm mà mỗi huyện thi tuyển mỗi kiểu như thế này thì đề án vị trí việc làm không phát huy được tác dụng gì cả (không có chuyện giải thích do nhu cầu hiện tại cần ngành đó không cần ngành kia mà phải dựa trên đề án vị trí việc làm ví dụ cần thống nhất như sau: huyện Bến Cầu nhu cầu thi tuyển công chức văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển bao gồm Luật, Hành chính, Kinh tế thì huyện Gò Dầu nếu thi tuyển công chức cũng vị trí văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển phải bắt buộc thống nhất như huyện Bến Cầu là các ngành này Luật, Hành chính, Kinh tế không có chuyện thích ngành nào thì đưa vào ngành đó là không thể chấp nhận được) ví dụ chỉ mang tính minh họa tuy nhiên còn rất nhiều vị trí khác cũng giống như vậy . Do đó kiến nghị Sở Nội vụ cần có văn bản chấn chỉnh việc này của các huyện k thể cùng một vị trí mà tuyển các ngành nghề khác nhau như vậy là chưa hợp lý và chưa phát huy được đề án vị trí việc làm mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: