(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cộng điểm thi công chức
Người hỏi : Lê Nguyên Bảo     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/10/2016 - 09 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 27/10/2016 - 09 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

em hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2015. em xem thông báo thấy UBND huyện Châu Thành có thông báo thi công chức cấp xã. e dự định thi vào ngành địa chính xây dựng của xã Trí Bình. Anh/chị cho em hỏi e đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có được cộng điểm thi công chức hay ưu tiên gì trong kỳ thi công chức cấp xã không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/11/2016 - 08 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã được quy định tại Điều 8 của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ Về công chức xã, phường, thị trấn. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 thì “Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự….được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển”.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng XDCQ&CTTN số điện thoại 0663824492


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cộng điểm thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

em hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2015. em xem thông báo thấy UBND huyện Châu Thành có thông báo thi công chức cấp xã. e dự định thi vào ngành địa chính xây dựng của xã Trí Bình. Anh/chị cho em hỏi e đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có được cộng điểm thi công chức hay ưu tiên gì trong kỳ thi công chức cấp xã không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2015. em xem thông báo thấy UBND huyện Châu Thành có thông báo thi công chức cấp xã. e dự định thi vào ngành địa chính xây dựng của xã Trí Bình. Anh/chị cho em hỏi e đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có được cộng điểm thi công chức hay ưu tiên gì trong kỳ thi công chức cấp xã không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: