(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ thai sản
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/10/2016 - 09 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 27/10/2016 - 09 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Nữ, công chức, công tác gần 10 năm, có tham gia bảo hiểm,. Tôi có thai 05 tuần tuổi, tuy nhiên, thai bị chết lưu, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản hay có hỗ trợ nào tư phía bảo hiểm hay ko


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 31/10/2016 - 14 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

         BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời:

         Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội  quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:

         “1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

          a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

          b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

          c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

          d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

          2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”.

          Về mức hưởng: Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội Mức quy định:… “Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

          Trường hợp của Bạn, thai được 5 tuần chết lưu, Bạn được nghỉ 20 ngày, hưởng 100% tiền lương bình quân của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ thai sản
 Nội dung câu hỏi:

Nữ, công chức, công tác gần 10 năm, có tham gia bảo hiểm,. Tôi có thai 05 tuần tuổi, tuy nhiên, thai bị chết lưu, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản hay có hỗ trợ nào tư phía bảo hiểm hay ko

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nữ, công chức, công tác gần 10 năm, có tham gia bảo hiểm,. Tôi có thai 05 tuần tuổi, tuy nhiên, thai bị chết lưu, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản hay có hỗ trợ nào tư phía bảo hiểm hay ko

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: