(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0943816967     Email: minhhientkt5@gmail.com     Địa chỉ: Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/06/2016 - 10 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 22/06/2016 - 22 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tôi Tên Nguyễn Văn HIền ngụ tại Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh. Vào tháng 04/2015 tôi có đến UBND xã Tân Đông để báo về việc bị mất Chứng nhận quyền Sử dụng đất mang tên mẹ tôi là Ngô Thị Tám. tôi đã làm đơn cớ mất quyền sử dụng đất và được công an xác nhận. sau đó tôi liên hệ với ban địa chính xã Tân Đông thì có nói tôi phải trực tiếp đến phòng Tài nguyên huyện Tân Châu xin lại số liệu đã mất sau đó tôi có đến đài truyền hình tỉnh Tây Ninh làm thủ tục thông báo. sau thời gian thông báo, tôi đã nhận biên lai của đài truyền hình và nộp toàn bộ giấy tờ cần thiết cho Ông Trần Văn Tình là công chức địa chính xã Tân Đông. 

đến nay  hơn 1 năm (từ tháng 5/2015 đến 06/2016). tôi đã nhiều lần đến UBND xã Tân Đông, huyện Tân Châu gặp trực tiếp ông Trần Văn Tình. nhưng vị cán bộ này cứ hẹn nhiều lần và nói hồ sơ còn thiếu (không nói rõ là thiếu cái gì).

như vậy tôi muốn hỏi các cơ quan chức năng việc  trong trường hợp như trên thì thì thời gian bao lâu gia đình tôi sẽ được cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất. mức phí phải đóng cho việc cấp lại là bao nhiêu. Theo khoản nào, điều nào, luật nào về thời gian xử lý  và chi phí cấp lại chứng nhận quyền ủ dụng đất. Bên cạnh đó tôi cần liên hệ với cơ quan có thầm quyền nào để được bảo đảm quyền lợi của gia đình tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tôi Tên Nguyễn Văn HIền ngụ tại Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh. Vào tháng 04/2015 tôi có đến UBND xã Tân Đông để báo về việc bị mất Chứng nhận quyền Sử dụng đất mang tên mẹ tôi là Ngô Thị Tám. tôi đã làm đơn cớ mất quyền sử dụng đất và được công an xác nhận. sau đó tôi liên hệ với ban địa chính xã Tân Đông thì có nói tôi phải trực tiếp đến phòng Tài nguyên huyện Tân Châu xin lại số liệu đã mất sau đó tôi có đến đài truyền hình tỉnh Tây Ninh làm thủ tục thông báo. sau thời gian thông báo, tôi đã nhận biên lai của đài truyền hình và nộp toàn bộ giấy tờ cần thiết cho Ông Trần Văn Tình là công chức địa chính xã Tân Đông. 

đến nay  hơn 1 năm (từ tháng 5/2015 đến 06/2016). tôi đã nhiều lần đến UBND xã Tân Đông, huyện Tân Châu gặp trực tiếp ông Trần Văn Tình. nhưng vị cán bộ này cứ hẹn nhiều lần và nói hồ sơ còn thiếu (không nói rõ là thiếu cái gì).

như vậy tôi muốn hỏi các cơ quan chức năng việc  trong trường hợp như trên thì thì thời gian bao lâu gia đình tôi sẽ được cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất. mức phí phải đóng cho việc cấp lại là bao nhiêu. Theo khoản nào, điều nào, luật nào về thời gian xử lý  và chi phí cấp lại chứng nhận quyền ủ dụng đất. Bên cạnh đó tôi cần liên hệ với cơ quan có thầm quyền nào để được bảo đảm quyền lợi của gia đình tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tôi Tên Nguyễn Văn HIền ngụ tại Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh. Vào tháng 04/2015 tôi có đến UBND xã Tân Đông để báo về việc bị mất Chứng nhận quyền Sử dụng đất mang tên mẹ tôi là Ngô Thị Tám. tôi đã làm đơn cớ mất quyền sử dụng đất và được công an xác nhận. sau đó tôi liên hệ với ban địa chính xã Tân Đông thì có nói tôi phải trực tiếp đến phòng Tài nguyên huyện Tân Châu xin lại số liệu đã mất sau đó tôi có đến đài truyền hình tỉnh Tây Ninh làm thủ tục thông báo. sau thời gian thông báo, tôi đã nhận biên lai của đài truyền hình và nộp toàn bộ giấy tờ cần thiết cho Ông Trần Văn Tình là công chức địa chính xã Tân Đông. 

đến nay  hơn 1 năm (từ tháng 5/2015 đến 06/2016). tôi đã nhiều lần đến UBND xã Tân Đông, huyện Tân Châu gặp trực tiếp ông Trần Văn Tình. nhưng vị cán bộ này cứ hẹn nhiều lần và nói hồ sơ còn thiếu (không nói rõ là thiếu cái gì).

như vậy tôi muốn hỏi các cơ quan chức năng việc  trong trường hợp như trên thì thì thời gian bao lâu gia đình tôi sẽ được cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất. mức phí phải đóng cho việc cấp lại là bao nhiêu. Theo khoản nào, điều nào, luật nào về thời gian xử lý  và chi phí cấp lại chứng nhận quyền ủ dụng đất. Bên cạnh đó tôi cần liên hệ với cơ quan có thầm quyền nào để được bảo đảm quyền lợi của gia đình tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: