(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cán bộ xã
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/06/2016 - 08 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 01/06/2016 - 14 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi: Cán nộ xã gồm Kế toán xã, địa chính...gần hết nhiệm kỳ thị nhau mua đất để mở dịch vụ kinh doanh.  Vậy ở đây có mờ ám về việc tham nhũng ở đây không? và xử lý như thế nào.?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Thanh tra Tỉnh     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 05/09/2016 - 14 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

                Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, người dân và CBCC có quyền mua bất cứ món hàng nào Nhà nước không cấm.

                Đối với trường hợp này cán bộ xã, kế toán xã và địa chính ... họ có quyền mua, bán kinh doanh các lĩnh vực nhà nước không cấm.

                Riêng có tham nhũng hay không. Chỉ khi nào cơ quan điều tra phát hiện trong quá trình điều tra xác định họ lấy tiền của Nhà nước (có yếu tố vụ lợi cá nhân) và sẽ được xử lý theo pháp luật. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cán bộ xã
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi: Cán nộ xã gồm Kế toán xã, địa chính...gần hết nhiệm kỳ thị nhau mua đất để mở dịch vụ kinh doanh.  Vậy ở đây có mờ ám về việc tham nhũng ở đây không? và xử lý như thế nào.?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi: Cán nộ xã gồm Kế toán xã, địa chính...gần hết nhiệm kỳ thị nhau mua đất để mở dịch vụ kinh doanh.  Vậy ở đây có mờ ám về việc tham nhũng ở đây không? và xử lý như thế nào.?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: