(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xét chọn gia đình hiếu học
Người hỏi : Gia Bảo     Số điện thoại: 0963242059     Email: giabao.bk.12@gmail.com     Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 31/05/2016 - 20 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 01/06/2016 - 08 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có làm giấy xin công nhận gia đình hiếu học vào tháng 1 năm 2014 vì tôi thấy hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Nhưng đến nay đã hơn 2 năm mà tôi chưa nhận được kết quả từ Hội khuyến học xã lẫn Hội Khuyến học huyện. Vậy cho tôi hỏi là xét chọn theo giai đoạn vậy lúc tôi nộp đơn là thuộc giai đoạn nào? Giai đoạn này có bình xét hay chưa? Nếu chưa thi khi nào sẽ bình xét? Vì tôi luôn nhận được câu trả lời chung chung không đúng với vấn đề tôi đặt ra? Mong cơ quan chức năng sơm cò phản hồi cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 03/06/2016 - 09 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin trả lời về câu hỏi của ông (bà) như sau:

Trường hợp này thuộc thẩm quyền của Hội Khuyến học, do đó ông (bà) liên hệ trực tiếp với Hội Khuyến học huyện Trảng Bàng hoặc Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh để được giải đáp những thắc mắc trên.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xét chọn gia đình hiếu học
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có làm giấy xin công nhận gia đình hiếu học vào tháng 1 năm 2014 vì tôi thấy hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Nhưng đến nay đã hơn 2 năm mà tôi chưa nhận được kết quả từ Hội khuyến học xã lẫn Hội Khuyến học huyện. Vậy cho tôi hỏi là xét chọn theo giai đoạn vậy lúc tôi nộp đơn là thuộc giai đoạn nào? Giai đoạn này có bình xét hay chưa? Nếu chưa thi khi nào sẽ bình xét? Vì tôi luôn nhận được câu trả lời chung chung không đúng với vấn đề tôi đặt ra? Mong cơ quan chức năng sơm cò phản hồi cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có làm giấy xin công nhận gia đình hiếu học vào tháng 1 năm 2014 vì tôi thấy hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Nhưng đến nay đã hơn 2 năm mà tôi chưa nhận được kết quả từ Hội khuyến học xã lẫn Hội Khuyến học huyện. Vậy cho tôi hỏi là xét chọn theo giai đoạn vậy lúc tôi nộp đơn là thuộc giai đoạn nào? Giai đoạn này có bình xét hay chưa? Nếu chưa thi khi nào sẽ bình xét? Vì tôi luôn nhận được câu trả lời chung chung không đúng với vấn đề tôi đặt ra? Mong cơ quan chức năng sơm cò phản hồi cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: