(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thắc mắc việc đánh giá công chức
Người hỏi : Giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trường THCS Bưng Bàng-Tân Châu
Ngày hỏi: 19/05/2016 - 08 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 19/05/2016 - 08 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Do em đi học nên phải dạy bù nhiều dẫn đến công tác chưa thật sự tốt, do đó xếp loại công chức của em là loại trung bình. Nhưng có những giáo viên đánh bài ăn tiền cả ngày lẫn thâu đêm, thậm chí buổi sáng lên lớp không nổi nhưng vẫn được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em muốn hỏi cách xét và xếp loại như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 20/05/2016 - 13 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Giáo dục Trung học trả lời như sau:

 Từ năm học 2009-2010, việc đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm học thực hiện theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT. Vì thế, Bạn có thể tham khao Thông tư này trên Internet để biết rõ hơn cách đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thắc mắc việc đánh giá công chức
 Nội dung câu hỏi:

Do em đi học nên phải dạy bù nhiều dẫn đến công tác chưa thật sự tốt, do đó xếp loại công chức của em là loại trung bình. Nhưng có những giáo viên đánh bài ăn tiền cả ngày lẫn thâu đêm, thậm chí buổi sáng lên lớp không nổi nhưng vẫn được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em muốn hỏi cách xét và xếp loại như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Do em đi học nên phải dạy bù nhiều dẫn đến công tác chưa thật sự tốt, do đó xếp loại công chức của em là loại trung bình. Nhưng có những giáo viên đánh bài ăn tiền cả ngày lẫn thâu đêm, thậm chí buổi sáng lên lớp không nổi nhưng vẫn được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em muốn hỏi cách xét và xếp loại như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: