(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thuyên chuyển công tác ngoài tỉnh của viên chức tiểu học
Người hỏi : chung     Số điện thoại: 01649711262     Email: dohuuchungd2tt@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/03/2016 - 16 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 01/04/2016 - 09 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

thủ tục và điều kiện chuyển công tác ngoài tỉnh đối với viên chức tiểu học?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/04/2016 - 10 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Với câu hỏi này, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng giáo dục và đào tạo nơi bạn đang công tác để được hướng dẫn những thủ tục cần thiết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thuyên chuyển công tác ngoài tỉnh của viên chức tiểu học
 Nội dung câu hỏi:

thủ tục và điều kiện chuyển công tác ngoài tỉnh đối với viên chức tiểu học?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

thủ tục và điều kiện chuyển công tác ngoài tỉnh đối với viên chức tiểu học?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: