(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HỎI SỞ NỘI VỤ VỀ HỌC TIẾNG KHƠ ME
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/03/2016 - 10 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 01/04/2016 - 09 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

TÔI ĐANG CÔNG TÁC TẠI XÃ TÂN HÒA, TÂN CHÂU, TÂY NINH.

DO NHU CẦU CÔNG VIỆC PHẢI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI KHOWME. MỘT SỐ CÔNG CHỨC CÓ NHU CẦU MUỐN ĐƯỢC MỞ 1 LỚP DẠY TIỀNG KHƠME TẠI XÃ.

VẬY KÍNH MONG CÁC CẤP XEM XÉT.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/05/2016 - 11 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Vấn đề bạn kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố, do đó, bạn liên hệ đề xuất với phòng Nội vụ huyện Tân Châu về nhu cầu mở lớp.

Thân chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HỎI SỞ NỘI VỤ VỀ HỌC TIẾNG KHƠ ME
 Nội dung câu hỏi:

TÔI ĐANG CÔNG TÁC TẠI XÃ TÂN HÒA, TÂN CHÂU, TÂY NINH.

DO NHU CẦU CÔNG VIỆC PHẢI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI KHOWME. MỘT SỐ CÔNG CHỨC CÓ NHU CẦU MUỐN ĐƯỢC MỞ 1 LỚP DẠY TIỀNG KHƠME TẠI XÃ.

VẬY KÍNH MONG CÁC CẤP XEM XÉT.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

TÔI ĐANG CÔNG TÁC TẠI XÃ TÂN HÒA, TÂN CHÂU, TÂY NINH.

DO NHU CẦU CÔNG VIỆC PHẢI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI KHOWME. MỘT SỐ CÔNG CHỨC CÓ NHU CẦU MUỐN ĐƯỢC MỞ 1 LỚP DẠY TIỀNG KHƠME TẠI XÃ.

VẬY KÍNH MONG CÁC CẤP XEM XÉT.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: