(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của Công chức dự bị
Người hỏi : Phan Ngọc Vinh     Số điện thoại: 0663888444     Email: vinhpn@gmail.com     Địa chỉ: Trung tâm TT
Ngày hỏi: 26/01/2016 - 09 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 27/01/2016 - 07 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Em hiện đang là Công chức dự bị, thời gian tập sự 01 năm. Em có những quyền lợi gì theo quy định tại Luật Cán bộ công chức.

Cụ thể: Em có được nghỉ phép năm để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động (12 ngày phép năm)

Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, em không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/04/2016 - 15 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Điều 22, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; có quy định chế độ, chính sách đối với người tập sự như sau:

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

c) Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

4. Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự.

* Thứ hai: Căn cứ khoản 2, Điều 111, Luật Lao động ngày 18/6/2012, quy định nghỉ hằng năm là do người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Trường hợp anh (chị) xin nghỉ để giải quyết việc riêng thì phải xem quy định tại Điều 116, Luật Lao động.

* Thứ ba: Căn cứ Khoản 2 Điều 114, Luật Lao động ngày 18/6/2012, có quy định: Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức   0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của Công chức dự bị
 Nội dung câu hỏi:

Em hiện đang là Công chức dự bị, thời gian tập sự 01 năm. Em có những quyền lợi gì theo quy định tại Luật Cán bộ công chức.

Cụ thể: Em có được nghỉ phép năm để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động (12 ngày phép năm)

Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, em không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em hiện đang là Công chức dự bị, thời gian tập sự 01 năm. Em có những quyền lợi gì theo quy định tại Luật Cán bộ công chức.

Cụ thể: Em có được nghỉ phép năm để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động (12 ngày phép năm)

Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, em không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: