(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xếp lương khi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/01/2016 - 15 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 27/01/2016 - 07 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây Ninh,

Năm 2015 tôi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức ngạch chuyên viên, do trước kia tôi có tham gia sinh viên dự nguồn và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ năm 2012 đến nay. Vậy, kính mong sở nội vụ cho tôi được biết: Theo điểm a, khoản 1, điều 19, thông tư 06/2012/TT-BNV, tôi có được tính nâng lương theo  thông tư 06/2012/TT-BNV quy định như trên hay không? Rất mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất của quý cơ quan. Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/05/2016 - 11 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Do bạn không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn nên không được áp dụng việc chuyển xếp lương trong trường hợp đặc biệt. Nếu còn thắc mắc, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp phòng XDCQ&CTTN: 066.3824492 để được hướng dẫn.

Thân chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xếp lương khi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây Ninh,

Năm 2015 tôi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức ngạch chuyên viên, do trước kia tôi có tham gia sinh viên dự nguồn và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ năm 2012 đến nay. Vậy, kính mong sở nội vụ cho tôi được biết: Theo điểm a, khoản 1, điều 19, thông tư 06/2012/TT-BNV, tôi có được tính nâng lương theo  thông tư 06/2012/TT-BNV quy định như trên hay không? Rất mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất của quý cơ quan. Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây Ninh,

Năm 2015 tôi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức ngạch chuyên viên, do trước kia tôi có tham gia sinh viên dự nguồn và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ năm 2012 đến nay. Vậy, kính mong sở nội vụ cho tôi được biết: Theo điểm a, khoản 1, điều 19, thông tư 06/2012/TT-BNV, tôi có được tính nâng lương theo  thông tư 06/2012/TT-BNV quy định như trên hay không? Rất mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất của quý cơ quan. Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: